Rakovina

PŘEHLED DOSTUPNÝCH PROGRAMŮ PRO RAKOVINU
v přístroji
 SUPER RAVO ZAPPER:

RAKOVINA
RAKOVINA SEKUNDÁRNÍ
RAKOVINA JÍCNU – ADENOKARCINOM
RAKOVINA – NEZHOUBNÝ NÁDOR
RAKOVINA – NÁDOR V MOZKU
RAKOVINA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
RAKOVINA MOČ. MĚCHÝŘE SEKUNDÁRNÍ
RAKOVINA PRSU
RAKOVINA PRSU SEKUNDÁRNÍ
RAKOVINA – BX VIRUS
RAKOVINA – BY VIRUS
RAKOVINA – KARCINOM
RAKOV. KARCINOM BAZÁLNÍCH BUNĚK KŮŽE
RAKOVINA KARCINOM BRONCHIÁLNÍ
RAKOVINA KARCINOM TLUSTÉHO STŘEVA
RAKOVINA KARCINOM OBECNĚ
RAKOVINA KARCINOM HRTANU
RAKOVINA KARCINOM – JÁTRA
RAKOVINA KARCINOM – JÁTRA SEKUNDÁRNÍ
RAKOVINA KARCINOM  – JÁTRA, FERMENANTIVNÍ
RAKOVINA KARCINOM – SCAN
RAKOVINA KARCINOM DĚLOHY, FERMENTATIVNÍ
RAKOVINA – DROGLIOMA
RAKOVINA – FIBROSARKOM
RAKOVINA – VLÁKNITÝ NÁDOR SEKUNDÁRNÍ
RAKOVINA ŽALUDKU – ADENOKARCINOM
RAKOVINA OBECNĚ
RAKOVINA – GLIOBLASTOM
RAKOVINA – GLIOBLASTOM TREMOR
RAKOVINA – GLIOMY, RAKOVINA MOZKU
RAKOVINA HODKINSOVA NEMOC
RAKOVINA – KARPOSIHO SARKOM
RAKOVINA – LEUKÉMIE
RAKOVINA VLASOVÉ BUŇKY
RAKOVINA LEUKÉMIE MYELOIDNÍ
RAKOVINA – KOČIČÍ LEUKÉMIE
RAKOVINA – LYMFATICKÉ LEUKÉMIE
RAKOVINA – LEUKÉMIE T BUNĚK
RAKOVINA – LYMFOSARKOM
RAKOVINA MELANOM
RAKOVINA MELANOM METASTÁZE
RAKOVINA MYCOSIS FUNGOIDES, RAKOVINA POKOŽKY
RAKOVINA NON-HODKINS
RAKOVINA – NÁDOROVÉ BOLESTI
RAKOVINA PLASMATICKÝCH BUNĚK
RAKOVINA PROSTATY
RAKOVINA PROSTATY VEGA 1
RAKOVINA RABDOMYOSARKOM EMBRYONÁLNÍ
RAKOVINA RABDOMYOSARKOM EMBRYONÁLNÍ V
RAKOVINA RABDOMYOSARKOM 1- MĚKKÁ TKÁŇ
RAKOVINA SARKOM OBECNĚ
RAKOVINA TERCIÁLNÍ
RAKOVINA PLICNÍ
RAKOVINA SLINIVKY
RAKOVINA ŽALUDKU
RAKOVINA GLIOBLASTOM
RAKOVINA GLIOBLASTOM TREMOR
RAKOVINA LEUKÉMIE
RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU s komentářem – nádorové onemocnění děložního čípku (spodní části dělohy, která ji spojuje s vagínou). Rakovinu děložního čípku způsobují určité typy virů – lidských papillomavirů neboli HPV. V některých případech je celkem jednoduché se tohoto problému zbavit. Stačí zlikvidovat HPV (v přístroji SUPER RAVO ZAPPER je přednastavený program s názvem „PAPILLOMA VIRUS“). Vzhledem k tomu, že se jedná o virus není zde vážné nebezpečí jednorázové nadměrné zátěže organismu, jak tomu bývá u velkých parazitů. Velmi často ovšem pouze tento zákrok nestačí a je nutná komplexní očista celého organismu a následné posílení imunitního systému, aby se nákaza nemohla vrátit. Toho lze velmi efektivně dosáhnout vhodnou kombinací programů vložených do přístroje dle individuálního posouzení každého případu. Při tom je pochopitelně třeba přidat patřičné vitamíny a minerály a rovněž provést příslušnou úpravu stravy (přidat do stravy ty potraviny, které brání rozvoji rakoviny). Kombinací těchto metod lze tento zdravotní problém vyřešit. Celý vývoj je pochopitelně třeba sledovat a průběžně upravovat používané programy dle dosažených výsledků. 

Je ovšem nutné si uvědomit, že aplikace metody „zappingu“ je pouze část úspěšného boje proti rakovině. Pokud však správně nakombinujeme frekvence při této aplikaci výrazně to může ovlivnit další vývoj této nemoci. Aplikace je však dlouhodobá (v řádu týdnů až měsíců) a neplatí, jak si někteří lidé představují, že po jedné aplikaci (např. likvidaci Fasciolopsis buskii) jsou zdraví. Tato aplikace může pouze zastavit rozšiřování rakovinných buněk (metastáze). Další postup je pak dlouhodobou záležitostí a je nutné ji kombinovat s dalšími způsoby a prostředky.

Pravda o rakovině

Zkušenosti ukazují, že nádorová onemocnění mají prazáklad ve stravě, pitném režimu, užívání léků a ve vnějších energopatogenních ovlivňovatelích.

Bavit se o rakovině má smysl, pokud budeme mluvit o příčinách a prevenci,  musíme budovat silný imunitní systém, který si poradí s každou nemocí.

Rakovina je nemoc, která shromažďuje karcinogenní látky (především ze stravy, léků, stresů a negativně živeného podvědomí), které se působením negativních energií v těle kupí, mutují zdravé buňky, které se množí již jako nádorové a rakovina bují. Kdyby lidé uměli respektovat v takové míře své zdraví, jak respektují strach z nemocí a zejména z rakoviny, nikdy by touto disharmonií netrpěli.

Obrana proti rakovině je, nepřipustit ji a střídmým a spořádaným životem utvořit ochranu těla. A když už je – přestat ji živit.

Při léčení rakoviny můžeme přispět tím, že vytvoříme harmonií Duše, těla, mysli a ega.

Při léčení rakoviny je důležité vytvořit v těle silný a sebejistý imunitní systém a přestat mu házet „klacky pod nohy“.

Při postižení rakovinou si musíme uvědomit co pijeme a jíme, kde spíme a kde žijeme, co děláme a zejména jaký máme materialistický přístup k sobě samému a vše přehodnotit. Začít žít harmonickým způsobem života s dodržováním přírodních a vesmírných zákonů.

Rakoviny se nelze zbavit jako jednoho problému. Rakoviny je nutno se zbavit – a je to možné – jako nemoci celého organismu. Jedině z pohledu celkového posílení imunitního systému, který tělo přirozenou cestou přivede do rovnováhy a navrátí člověku zdraví.

Rakoviny se nelze zbavit, pokud člověk „žadoní“, aby ho někdo jiný vyléčil a aby si mohl dále dělat to, co dělal doteď.

Rakovina nikdy v těle není jedna jediná disharmonie, tedy sám nádor na jednom orgánu anebo jedna metastáza. Je to celkové oslabení imunitního systému.

Rakovina je doslovně vyburcování člověka k mírovému jednání se svým nitrem. Je to nastoupení nové cesty jiným směrem než šel doposud.

Postižení touto nemocí nás donutí přehodnotit svůj život, uvědomit si situaci a pokusit se samostatně probrat a následně vyřešit možné problémy našeho budoucího života a celý náš život.

Informace uvedené na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení rad a lékú od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s lékařem!