Aura

Auru si můžeme představit jako ochranný silový štít kolem svojí osoby. Velikost aury je dána dispozicemi a je velmi variabilní, může se pohybovat u běžného průměrného člověka od 8 do 15 metrů. U lidí, kteří na sobě pracují, si mohou auru zvětšit např. meditacemi, a různými posilujícími technikami, potom se aura dostává nad 15 metrů. Velikost aury u jednotlivce není pevně nastavená a je neustále v pohybu, mění se podle nálady, zdravotního stavu apod. Svoji aurou můžeme ovlivnit pozitivně i jiné osoby, které se dostanou do našeho dosahu. To se děje u léčitelů, kdy jsou nemocní přítomny s léčitelem v místnosti, nemocným uleví od drobných nemocí ještě dříve, než je začne léčitel léčit. Takovým nejlepším příkladem pozitivního působení na svoje okolí je „Jeho výsost Dalajláma“, který má dosah svoji aury 2,5 km a pobytem v tomto okruhu se každý z přítomných cítí velice příjemně, může pozorovat na sobě úlevu od svých nemocí, napravuje se i psychika zúčastněných osob a prostoupí je blahodárný klid.


Aura se mění podle nálady a podle našeho vědomí, je také závislá na našem zdravotním stavu. Čím jsme více v pohodě, v dobré náladě a zdraví, tím je větší. Těsně před smrtí se aura zmenší na několik centimetrů a smrtí zanikne.


Aura se skládá ze sedmi obalů a můžeme si to představit tak, že to je podobné jako u cibule. Každý z těchto jednotlivých obalů našeho těla má v auře svoji funkci, která se dá v léčitelství využít. Pro nás je nejvíce důležitý první obal, který se nazývá etherické tělo. Běžná velikost této první slupky, která obepíná naše tělo, je 5 – 15 cm. Když se pozorně podíváme na některou osobu, tak uvidíme kolem ní, jakoby průhlední opar a to je ono. Tato část aury je důležitá tím, že v ní vzniká nemoc. Pokud se tento negativní blok z této první slupky aury nedokáže samovolně uvolnit, tak se po čase prolne do fyzického těla a stane a se hmatatelným. Zaznamenáme ho ve formě nemoci. Léčitel dokáže tuto vznikající nemoc v etherickém těle identifikovat a odstranit z aury. Potom nemoc již fyzické tělo nepostihne.


Po stránce lékařské to může nemocného již bolet a po vyšetření není shledána žádná závada. To je proto, že bolest je zatím v první slupce aury, kde se již projevuje, ale na fyzické rovině to pouze bolí. Nevznikla zde ještě závada, která by se dala najít lékařskými přístroji. Takto podobně funguje i fenomén fantomových bolestí. Nemocnému, kterému chybí některá z končetin, vzniká v této chybějící končetině bolest, která vychází z etherického těla. Lékaři s tím nic neudělají, ale léčitel dokáže pročistit první slupku aury a bolest mizí. Musím dodat, že aura kopíruje končetinu, kterou člověk již nevlastní.


Citlivý člověk dokáže auru vnímat rukama, někdo ji vidí a podle barev aury dokáže diagnostikovat místo, kde vzniká nemoc a jak velké je již postižení. Některý léčitel si v tomto ohledu pomůže kyvadlem apod. Působení léčitele na auru se tato porovná do původního zdravého stavu a škodlivé vlivy se z aury odstraní.


Nyní si ještě řekneme, kde se tyto negativní dopady v auře berou. Z velké většiny si za vše můžeme sami. Spouštěcí mechanizmus je v našem negativním myšlení, které nám zablokuje někde v těle energii a v oblasti bloku potom dochází postupně k vytvoření fyzické bolesti, které přejde v nemoc.

Napsat komentář