Tradiční čínská medicína

Stránky v oblasti klasické čínské medicíny jsou zpracovány volnou formou, podle předlohy “ Klasická čínská medicína“, autor Vladimír Ando. Toto dílo je v české republice nedostižné, srdečně děkujeme.

Abychom alespoň částečně dokázali tradiční čínskou medicínu použít v léčitelské praxi, musíme se co nejvíce seznámit s teorií této metody. Musím upozornit, že teorie je velmi zdlouhavá a náročná, ale bez toho to prostě nejde. Od teorie k praxi je pak jenom krůček a ten musíme absolvovat, abychom teoretické snažení zúročily.

Orgány v lidském těle mají své stanovené úkoly a podílejí se na zdravém chodu celého těla. Zároveň jsou propojeny mezi sebou a také s částmi těla. Ústřední orgány lidského těla řídí prostřednictvím své čchi všechny základní funkce těla. Jsou to játra, srdce, slezina, plíce, ledviny. K těmto ústředním orgánům jsou přiřazeny tzv. párové orgány, játra – žlučník, srdce – tenké střevo, slezina – žaludek, plíce – tlusté střevo, ledviny – močový měchýř. Vezmeme to od zadu, takže močový měchýř má nejpřímější vazbu s ledvinami, ale může mít vazbu i s některým dalším ústředním, nebo párovým orgánem výše jmenovaným. Další vztahy jsou mezi ústředními orgány a mezi určitými tkáněmi či částmi organizmu. V tomto smyslu játra souvisejí se šlachami a vazivem, srdce s cévami, slezina se svalstvem, plíce s pokožkou a ochlupením, ledviny s kostmi. Další souvislosti ústředních orgánů je propojení se smyslovými orgány. Vývod jednotlivých ústředního orgánu se projeví tak, že čchi jater vychází očima, čchi srdce jazykem, čchi sleziny ústy, čchi plic nosem, čchi ledvin ušima. To znamená například, když máme zeslabené ledviny, pocítíme to na zeslabení sluchu apod. Poslední okruh propojení vychází z okolností, že ústřední orgány se kromě propojení na párové duté orgány, na tkáně, na smyslové orgány se v jistých částech těla projevují vybarvením na povrchových částech těla. Kondice jater se pozná podle nehtů, stav srdce podle tváře, slezina podle rtů, plíce podle pokožky a ochlupení, ledviny podle vlasů.
Diagnostika se provádí čtverým vyšetřením: zrakem, sluchem, dotazováním a zkoumáním pulzu. Vycházíme z toho, že vše co je uvnitř se musí projevovat navenek. Po stanovení diagnózy zvolíme potřebnou léčbu, kterou zaměříme na odstranění příčin nemoci.

Napsat komentář