Použití pěti prvků při léčení.

V léčitelské praxi je učení o pěti prvcích využíváno pro dva hlavní účely. Ovládnutí procesu chorobných přesunů a stanovení principu a metody léčení.

Ovládnutí procesu chorobných přesunů.

Již víme, že vychýlená rovnováha některého z orgánu se šíří řetězovitým způsobem dále na ostatní orgány a může se stát zárodkem onemocnění i dalších orgánů. Proto neléčíme jenom orgán, který je již nejvíce viditelně napadený, ale léčíme i možné následky pro ostatní orgány, anebo jejich onemocnění předcházíme. Toto předcházení můžeme provádět právě na základě znalostí o zákonitosti vztahů mezi pěti prvky. K přesunu nemoci dochází, když je některý z pěti orgánů přeplněný energií nebo naopak trpí jejím nedostatkem. Např. dřevo mohutní a potlačuje zem, což znamená, že čchi jater je přeplněna a bude oslabovat slezinu. Mezi dřevem játry a zemí slezinou je vztah vzájemného ovládání a ten se v tomto případě deformuje na stav potlačování. Nebudeme léčit jenom játra, ale současně doplníme i slezinu a tím zabráníme přesunu nemoci z jater na slezinu. K tomuto přesunu by došlo jenom v případě, že ovládaný orgán bude oslabený a neodolá náporu svého ovladatele.

Prvotřídní lékař bude léčit nemoc dříve, než propukne v plné síle. Léčit nemoc způsobem, že zasáhneme dříve, než nemoc vznikla, to znamená, že když se objeví např. nemoc jater, víme, že se z jater postupně přesune na slezinu. Proto již napřed doplníme čchi sleziny, aby se na ni nerozšířila choroba jater. Lékař prostředních kvalit léčí nemoc, která se již projevuje, protože ji dříve nepoznal. Vidí jenom to, že jsou nemocná játra a neví o přesouvání nemoci, a proto léčí ustaraně jenom játra. V tomto případě se tento postup nazývá, že léčíme jenom takovou nemoc, která již propukla.

Stanovení principu a metody léčby.

Principy a metody léčby jsou opět určovány podle závislosti typu přemísťování nemoci a to pokud se jedná o přesun v souvislosti se vztahem rození, nebo se vztahem ovládání. Oba způsoby si vysvětlíme, nejprve principy a potom metody léčení u obou těchto vztahů.

Principy léčení při vztahu vzájemného rození.

Choroba způsobená vzájemným vztahem rození se může projevit ve dvou podobách. Nemoc matky postihuje dítě a nemoc dítěte ubližuje protisměrně matce, častěji se vyskytuje první podoba. Základním principem léčby tohoto typu onemocnění je doplňovat matku, nebo vypouštět dítě.

První případ je doplňování matky se používá, kdy je orgán matka oslaben. Při léčbě nebudeme působit přímo na játra, ale doplníme ledviny, které v tomto případě zastávají funkci orgán-matka. Pokud budeme k léčbě používat akupunkturu, tak na dráze ledvin nabodneme doplňovacím způsobem bod, patřící k vodě v rámci pěti prvků, anebo se nabodne bod náležející k vodě na dráze jater. To je metoda, kterou nazýváme, při prázdnotě orgánu je třeba doplňovat jeho matku.

Druhý případ je vypouštění dítěte. Tato technika léčby se uplatňuje u nemoci z plnosti, to znamená, když je orgán přeplněn. Je to v případě, že játra mají příliš mnoho jangu ohně, ten vystupuje proto nezadržitelně nahoru. Tento stav můžeme upravit tím, že se vypustí část energie z orgánu dítěte, což v tomto případě je srdce a tím umožníme přepuštění nadbytku čchi z jater do srdce. Při použití akupunktury nabodneme na dráze srdce vypouštěcím způsobem bod ohně, anebo vypustíme čchi bodu ohně na dráze jater. Oheň je dítětem dřeva. V tomto případě je zásada taková, že při plnosti budeme vypouštět jeho dítě. V tomto případě musíme být opatrní, aby se nám nestalo, že budeme vypouštět čchi srdce, které je již u pacienta ve stavu prázdnoty, pak by tento zásah mohl více uškodit než prospět.

Metody léčení při vztahu vzájemného rození.

Je několik metod, které jsou uplatňovány s tímto vztahem.

Metoda rozhojnění vody a zavlažování dřeva. Tato metoda se používá k posílení ledvin a vyživování jater, rozhojníme čchi obou orgánů, protože oba orgány mají čchi v tomto případě nedostatečnou. Toto onemocnění se projevuje závratěmi, bolestmi hlavy, hučením v uších, pálením dlaní, chodidel a v hrudi.  Dále se vyskytují slabosti v pasu a kolenou, poluce, menstruační poruchy. Pulz bývá jemný, napjatý a rychlý, jazyk rudý. Tyto poruchy vznikají proto, že ledviny nemají dost jinové energie a proto nemohou dostatečně doplňovat ani jin, krev jater. To následně vede k nárůstu jaterního jangu a způsobuje ti disharmonii.

Metoda rozhojnění ohně a doplnění země. Tato metoda slouží pro zahřátí jangu ledvin a doplnění jangu sleziny. Používá se tedy k posílení obou těchto orgánů. Tento nedostatek se projevuje zimomřivostí, ledovými končetinami, sníženou chutí k jídlu, nadýmáním, průjmy, vodnatými opuchlinami. V tomto případě se většinou neuvažuje o ohni ve spojitosti se srdcem, i když tam principiálně náleží, ale tzv. oheň mig-menu. (O mig-menu je pojednáno dále.)

Metoda hromadění země a rození kovu. Používán se v případě dlouhodobého oslabení plic, které následně oslabují slezinu a žaludek. Je to příklad chorobného vztahu, který nazýváme, dítě krade matčinu čchi. Oslabené plíce čerpají čchi své matky-sleziny k vlastní výživě a tím ji způsobují prázdnotu. Tato slabost plic se projevuje kašlem, vykašlávání krve, probíhají návaly horečky, pocení, vytrácí se hlas. Zatímco prázdnota sleziny se projevuje ochablostí, únavou, poruchami trávení, řídkou stolicí. Pokud použijeme tuto metodu k odstranění chorobného stavu, nejprve posílíme slezinu matku, která potom bude schopna doplnit i plíce dítě.

Metoda vzájemného rození kovu a vody. Touto metodou je doplňována jin plic a ledvin, posilují se současně oba orgány. Používá se, kdy plíce jsou prázdné, a proto nemohou podporovat ledviny. To se děje i případě prázdného stavu jin ledvin, kdy nedokážou dostatečně svlažovat plíce. Prázdnota jin plic a ledvin se projevuje kašlem, který je až suchý, vykašláváním krve, ztrácením hlasu, pocitem horkosti v kostech, suchem v ústech, návaly pocení, polucí, bolestmi v kříži, slabostí v dolních končetinách, hubnutím.

Principy léčení při vztahu vzájemného ovládání.

Vztah mezi ovládajícím a ovládaným prvkem, orgánem se stane chorobným, změní-li se ovládání v potlačování anebo ponižování. To se stane, když jeden z dvojice má buď příliš mnoho čchi, případně jedné z její složky. Nebo naopak jí má příliš málo. Ovládající je v této souvislosti nazýván silný a vládaný slabí. Zásadním principem léčby je potlačit silného nebo podpořit slabého.

Potlačování silného se provádí, kdy ovládající orgán je nadmíru silný, proto současně potlačuje orgán, který jinak jenom ovládá, i ponižuje orgán, jímž je v normální situaci sám ovládán. Například dřevo mohutní a potlačuje zem, brání-li játra obvyklé činnosti slezině, je nutno utlumit játra. Když slezina a žaludek zahradí a zpětně blokuje játry, musíme je uvolnit a zprůchodnit a pak se automaticky upraví i činnost jater.

Podpoření slabého představuje princip léčení nedostatečnosti některého z dvojice ovládajícího-ovládaného. Např. játra jsou prázdná a nedokážou zabezpečit průchodnost ani pro čchi sleziny. Označujeme to termínem, dřevo nezprůchodňuje zem a napravuje to tím, že jsou doplňována a posilována játra. Stejně to platí i pro ostatní orgány. Když přikročíme k léčení, tak je třeba stanovit správný postup. Zda se upřednostní potlačování silného a doplní se podpořením slabého, nebo naopak začneme podpořením slabého, které se doplní potlačením silného.

Metody léčení při vztahu vzájemného ovládání.

Metoda potlačování dřeva a podpoření země se používá v případech, kdy dřevo potlačuje zem. Mohutní síla jater a slezina je tím oslabována. Tyto stavy prázdnoty sleziny, které se projeví v důsledku přeplněnosti jater, se projeví na těle jako bolest pod žebry, tlakem v hrudi, podrážděnosti, nechutenstvím, nadýmáním, kručení v břiše, krkáním, řídkou stolicí. K léčení těchto problémů nestačí zprůchodnit jenom játra uvolněním jejich přebytku, protože by stejně pokračovaly průjmy vyvolané prázdnotou sleziny. Obráceně tak by nestačilo jenom doplnit slezinu, protože by se neztratily bolesti pod žebry, které způsobuje přeplněnost čchi jater. Tedy musíme současně provést oba úkony a to vypustit nadbytek jater a doplnit nedostatek sleziny.

Metoda hromadění země a regulování vody. Smyslem této metody je posílit jang sleziny a ledvin. Používá se v případě prázdnoty sleziny a oslabení ledvin. Oslabené ledviny se projevují zhoršenou regulací tekutin v těle, např. měkkými vodnatými opuchlinami. V případě prázdnoty sleziny je přednostně doplňován jang sleziny. V případě prázdnoty ledvin, která je v tomto případě jako hlavního syndromu, přednostně posilujeme jang ledvin.

Metoda pomáhání kovu a harmonizování dřeva, účelem tohoto postupu je utlumením jater pročistit plíce. Tato metoda se nazývá vypouštění jater a čištění plic. Používá se k obnovení harmonie mezi těmito dvěma orgány a je to případ, kdy oheň dřeva trestá kov. Přílišný jang jater, blokuje a pročišťovací funkci plic. Tento chorobný stav vyvolává bolesti pod žebry, hořkost v ústech, vykašlávání krve, kašel, podrážděnost, napjatý pulz.

Metoda vypouštění jinu a doplňování severu, tato metody probíhá mezi srdcem a ledvinami. Znamená to, že je při ni vypouštěn oheň, jang srdce a doplňována voda, jin ledvin. Tato metoda se nazývá vypouštění ohně a doplňování vody a používá se, kdy srdce trpí přeplněností jangu a ledviny nemají dostatek jinu. V této závislosti se oslabuje výměna energie mezi těmito orgány. Jang srdce svou přirozeností stoupá vzhůru a oslabená jin ledvin ho nedokáže stahovat dolů a obráceně, jin ledvin zase klesá dolů, když se k ní nepřipojí dost jangu srdce, nemůže vystupovat nahoru. Bolesti z tohoto typu onemocnění se projevují v bolestech v kříži a kolenou, bušením srdce, nespavostí, polucemi.

 

Napsat komentář