Terapeutická metoda RUŠ.

Je to velmi mladá terapeutická metoda. Duchovní otec této metody je Karel Nejedlý. RUŠ je zkratka pro Rychlá a Účinná změna Skutečnosti s garancí kvality. Je to je moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda. Řeší přímočaře skutečné příčiny aktuálních problémů a současných potíží. Všechny fyzické a psychické potíže i negativní povahové rysy lze touto metodou napravit. Je důležité, aby si pacient během terapie pod vedením léčitele uvědomil a hlouběji pochopil poznání všech souvislostí kolem svého života a došel k odpuštění ostatním i sobě. Léčení se odvíjí ve vyplnění dotazníku a dále pokládáním otázek od léčitele, které jsou směrovány na odstranění bloků v pacientovi.

Metoda RUŠ vede po psychické stránce ke štěstí, svobodě, vnitřnímu klidu a ke stavu bez myšlenek. Dále k bezprostřednosti, k prožívání každého okamžiku naplno, k harmonickým vztahům s okolím, se sebou, s vesmírem a promění život na úspěšný bez usilování. Vede ke šťastnému a spokojenému životu ve všech oblastech tím, že nám odstraní ze života všechny negativní emoce, které nám způsobují nepříjemné pocity. Vede k uvědomění a zodpovědnosti za vlastní život, etičtější myšlení a jednání. Člověk je více tady a teď, uvažuje pozitivně. Po stránce fyzické roste imunita, upevňuje se zdraví, zlepšuje se vitalita a postřeh. Učí člověka vyznat se ve svých pocitech, uvědomovat si je, rozumět sobě. Metoda RUŠ vede k hlubšímu pochopení souvislostí.

Pomůže každému, kdo pochopí a splní tyto tři podmínky.

a)    je rozhodnutý vyřešit svoje problémy

b)    dělá během terapie to, co mu terapeut řekne

c)     říká nahlas všechny negace, na které myslí

V této metodě pohlížíme na život ve třech základních principech.

–         Základním cílem člověka je přežití. Bolest vnímáme jako poplašný signál a ohrožení přežití. Člověk automaticky myslí a jedná tak, aby přežíval pro něj optimálním způsobem, i když si to třeba neuvědomuje.

–         Paměť obsahuje záznamy všeho, co člověk prožil.

–         Vybavování záznamů z paměti pracuje na asociativních principech. Asociativní paměť nevyužívá pro přístup k uložené informaci adresy, ale části obsahu této informace, tzv. klíče. Na asociativním principu pracují např. některé vyrovnávací paměti. a dále na principu restimulace, to znamená opětovném vybavení.

Některé věci k zamyšlení a k zapamatování.

Na této planetě žijí šťastní i nešťastní lidé, často v jedné rodině. Jsme tady proto, abychom žili šťastný život, a jsme za to osobně zodpovědní. Všichni jsme experti na to, jakýkoliv pocit vysvětlit rozumově, logicky. Nic co se s člověkem děje není náhodné. Vytváříme neustále svůj osud podle vesmírné rovnice, kdy a kde se rodíme a inkarnujeme. Všichni jsme byli vším a negativní pocity z nějaké doby jsme nevyřešili v sobě. Děj není důležitý, důležité jsou jenom moje pocity. Někteří lidé to přijímají jen ve své mysli. Jsem stejný, proto se ke všem chovám stejně, to je teorie.

Většinou náš život probíhá tak, že když nám vadí nějaká situace, máme z ní nepříjemný pocit, tak hledáme viníka. Tímto přístupem nám to ovšem vadit nepřestane. Pod vedením terapeuta si vyčistíme myšlení a nastavíme ho na myšlení pozitivní. To se projeví na našem zdraví ve formě dobré kondice. Je potřeba ale změnit úhel pohledu a k tomu nám pomůže, terapeutická metody RUŠ.

 

Napsat komentář