Orgán fu, močový měchýř

Močový měchýř je mezi všemi orgány cang a fu umístěn nejníže v organizmu a je místem, kde se shromažďuje moč, odpadová nepotřebná tekutina. Použitelné tekutiny se v organismu přeměňují, spotřebovávají a prostřednictvím příslušných funkcí plic, sleziny a ledvin jsou rozváděny po celém těle. Část tekutin, která se v organizmu nespotřebuje, vrací tělo do ledvin, kde se pomocí transformace a svého jangu rozdělují na čisté a kalné. Čisté je vynášeno nahoru do plic a vrací se znova do organizmu, zatímco kalné klesá do močového měchýře a přeměňuje se v moč. Močový měchýř funguje jako skladiště, kde se po určitou dobu shromažďuje a uskladňuje odpadová tekutina.  Moč se do močového měchýře dostává dvěma způsoby. Jeden zdroj moče je z procesu přeměny a oběhu tekutin, kde nezužitkovaný zbytek sestupuje do močového měchýře. Druhý zdroj je z tenkého střeva, kde při oddělování čistého od kalného se kalné prolíná do močového měchýře a tvoří druhou složku vzniku moče.

Tekutiny a potrava vstupují do žaludku, s podporou sleziny jsou tráveny a přepravovány. Jejich esenciální čchi je vynášena nahoru do plic a plíce jí rozvádějí do celého těla. Odtud pak doplňuje krevní tekutinu. Zbytek potravy sestupuje do tenkého střeva a to opět za pomocí transformační činnosti čchi trojitého zářiče jí rozděluje na čisté a kalné. Kaly dále postupují do tlustého střeva a jsou vylučovány ve formě stolice. Tekutiny jsou odváděny do močového měchýře a postupně se mění na moč a dle potřeby se uvolňují močením. Toto vše se děje za podpory transformační činnosti trojitého zářiče.

Močový měchýř vylučuje moč.

Moč se shromažďuje v močovém měchýři a podle potřeby se přes močovou trubici vyloučí mimo tělo. Tato funkce močového měchýře bezprostředně souvisí s činností ledvin. Uskladňování moče závisí na tom, jak ledviny transformují jangovou čchi ledvin. To znamená, že když je dostatek čchi ledvin, pak je dobrá transformace a močení je plynulé a v pořádku.

Přílišné močení v důsledku onemocnění působí negativně na stav tělesných tekutin, protože snižuje jejich množství, což následně vyvolá další chorobné poruchy. Obdobně působí na úbytek tekutin v těle silné pocení, anebo nedostatečný příjem tekutin, což vede ke snížení množství moče v těle a jejímu zahuštění.

Napsat komentář