Orgán fu, trojitý zářič

Čínská medína rozeznává pro nás neobvyklý a neznámý orgán, který není anatomické povahy a nazývá se trojitý zářič. Trojitý zářič je chápán rozhodně jako jeden z orgánů fu. Současní čínští lékaři se přiklánějí k názoru, že trojitý zářič symbolizuje horní, střední a dolní část trupu s příslušnými orgány.

Umístění trojitého zářiče.

Horní zářič je pod srdcem a v dolní části dosahuje k bránici a žaludečnímu vchodu a zahrnuje v sobě srdce, plíce. Střední zářič se nachází v střední žaludeční dutině a patří k němu slezina a žaludek. Spodní zářič je u horního otvoru močového měchýře a zahrnuje v sobě játra, ledviny, tenké a tlusté střevo, močový měchýř a vše v břišní dutině. Játra jsou počítána ke spodnímu zářiči s ohledem k funkčnímu spojení s ledvinami. Podle umístění by však měla spíše patřit ke střednímu zářiči.

Funkce trojitého zářiče je přepravování prvopočáteční čchi.

Trojitý zářič je prostředníkem, jímž je hybná životní síla roznášena po těle. Když je trojitý zářič průchodný, pak je průchodné všechno a umožňuje prostupovat celým tělem, harmonizuje vnitro a reguluje vnějšek, vyživuje vlevo i vpravo, vede nahoru a dolů. V tomto ohledu není nic důležitějšího, než je tato činnost.

Přepravuje tekutiny a stravu.

Jedná se o poživatiny, které jsou již přeměněné na esenci. Tato esence vytváří základ pro další tvorbu čchi, krve a tělesných tekutin. Trojitý zářič přispívá k vytváření a distribuci, ale především řídí přepravu transformovaných tekutin. U esence tuhé stravy se však tato esence pohybuje více pomocí čchi sleziny spolu s krví v cévách, což dává také smysl pojmenování, že trojitý zářič je označován jako správce nad vodními kanály.

Horní zářič je jako mlha.

Tento zářič souvisí především s činností plic a srdce. Podporuje rozptylování ochranné čchi z plic na povrch těla, tedy i jeho zateplování. Energie čchi z horního zářiče prosakuje jako mlha do celého organizmu. Aby horní zářič mohl tuto energii vysílat, musí ji nejprve přijmout. Vytvoří se z vyživující čchi, která vystupuje z žaludku a z čchi vdechované plícemi. Horní zářič je funkčně charakterizován tak, že řídí přijímání.

Prostřední zářič je jako mokřad.

Tento zářič souvisí s trávicími procesy, které jsou spojeny s činností sleziny, žaludku, jater a žlučníku. Čchi tohoto zářiče podporuje rozkládání a zažívání trávené potravy, která se poměňuje v tvorbu a obnovování čchi a krve, a dále v jejich distribuci. Je původcem jejich vzestupných a sestupných tendencí, kde čisté esence stravy stoupají vzhůru a kalné zbytky stravy klesají dolů. Prostřední zářič je místo, kde se požitá strava rozkládá, kvasí, proměňuje, a proto se mu říká mokřad, vřesoviště, bažina. Plněním této úlohy je střední zářič, který je charakterizován tak, že řídí přeměňování.

Spodní zářič je jako kanál.

Je spojen s ledvinami, močovým měchýřem a tenkým a tlustým střevem. S podporou spodního zářiče se uskutečňuje další oddělování čistého od kalného, tentokrát již s vytvořením konečných odpadových produktů, tj. moče a stolice. Spodní zářič nejenom, že vytváří moč a stolici, ale podílí se na jejich posouvání směrem dolů a následně na jejich vylučování. Spodní zářič je proto přirovnáván ke kanálu, stoce a funkčně bývá charakterizován tak, že řídí vylučování.

Protože trojitý zářič podporuje rozvádění čchi a přepravu tekutin po celém těle, tak se chorobné poruchy projevují ve stagnaci a zahrazování, ať již čchi nebo tekutin. K tělesným příznakům patří měkké vodnatelné opuchliny, nadýmání, pocity plnosti.

Kromě celkové nevyváženosti trojitého zářiče mohou vznikat i poruchy jeho jednotlivých částí, které mají svoje charakteristické odlišnosti, jelikož souvisí s příslušnými orgány. Onemocnění horního zářiče je provázeno kašlem, pocity dušnosti, chrchláním a ovlivňuje funkce plic a srdce. Poruchy středního zářiče vedou k zažívacím potížím. V případě horkosti k nadýmání a zácpě, v případě chladu ke špatnému trávení, kručení ve střevech, nadýmání břicha, průjmům, potíže se přenášejí na činnost sleziny a žaludku. V případě chorobného stavu spodního zářiče je negativně ovlivněna funkce ledvin, střev a močového měchýře. Při horkosti ve spodním zářiči dochází s problémy s močením, zástavě močení a objevuje se v moči krev. Také dochází k těžkosti s vytlačování stolice. Při chladu a prázdnotě je močení vydatné a přerůstá až k pomočování, stolice má řídkou konzistenci, objevují se průjmy. Vzhledem k těsné spojitosti trojitého zářiče s orgány se při léčení postupuje tak, že nejdříve se působí na příslušné orgány.

 

 

 

Napsat komentář