Odpuštění

Je velmi účinným prostředkem, jak si pročistit svoji karmu a karmu rodu, odstranit přivtělené duše a zrušit emocionální vazby z minulých životů se svým podvědomím. Pravý smysl odpuštění je, osvobození se od energií, které na nás negativně působí z našeho podvědomí od živých, nebo již zemřelých lidí a uvolnit naše tělo od tohoto vlivu. Dále pročistit námi vyslané energie, jak k sobě, tak k lidem, kde jsme vyslaným energiím v nezvládnuté emoci dali náboj zlosti. Prosba za odpuštění je přetransformování a očištění životní síly, která tím ztratí negativní náboj a přestane mít destruktivní účinky.

Když porozumíme slovu odpuštění, pocítíme, co je svoboda ducha.

Odpuštění provádíme kvůli sobě, pro očištění svého vnitřního pocitu, pro očištění svého srdce, pro odstranění negativních emocí, které nám v našem nitru ubližují a negativně působí na naše tělo. Odpuštění neprovádíme pro toho, kdo nám ublížil, ale znovu zdůrazňuji, provádíme ho jenom k vůli sobě. Ten, kdo nám ublížil, to nemusí ani vědět a určitě mu nemusíme padat kolem krku. Když takovému člověku ve svém nitru odpustíme, dostaneme toto odpuštění do svého podvědomí a tímto způsobem zpřetrháme všechny negativní emoce, kterými jsme byli až dosud spojeni. Pro nás je rozhodující, že tyto negativní emoce na nás přestanou působit a nám se uleví. Pronášené odpuštění má vliv i na zemřelé osoby, jejíž negativní energie nám zůstala jako zátěž, do naší karmy rodu. V důsledku toho trpíme dědičnými problémy, proto odpuštění provedeme i za zemřelé a tím se mohou dědičné problémy zmírnit, nebo dokonce odstranit. Odpuštění musí být formulováno tak, aby se negativní zátěž v celém rodu vyčistila.

V minulých životech mohlo dojít, k různým přísahám, slibům, které nikdo nezrušil a proto stále platí. Jsou v našem podvědomí stále uloženy a my je nevědomě porušujeme, protože o nich ani nevíme. Tak se v našem podvědomí může například ozývat pocit viny, pocit strachu, pocit méněcennosti atd., který ovlivňuje naše tělo.

Různé přísahy, nesplněné sliby, vyřčené kletby, i ty, které byly proneseny neuváženě nebo jen tak nevědomě v rámci hovoru, a třeba i z legrace např.: „Já přísahám, že se pomstím“, „Já ti slibuji, že tě zničím“, „Já z toho umřu“ apod., působí na nás také negativně, hlavně u citlivějších lidí mohou vytvářet psychické i fyzické problémy. Proto uděláme jenom dobře, když je zrušíme.

Odpuštěním také zapůsobíme na přivtělené duše. Když si přivtělené duše budeme odstraňovat sami, musíme předříkávat odpuštění, které si předem sestavíme. Předříkáváním odpuštění změníme vibrace našeho těla, a duše ve změněných vibracích již nejsou spokojeni a sami odejdou.

Když se budeme chtít dokonale ošetřit, tak k odpuštění připojíme modlitbu. Aniž bychom byli zařazeni do jakéhokoliv druhu náboženství, to odpuštění nerozlišuje, ale při vyslovení to musíme vnitřně cítit a nestačí to odříkat nezúčastněně jako nějakou básničku. Odpuštění děláme jen k vůli sobě, s cílem, zlepšit svůj zdravotní stav.

Napsat komentář