Džuna

Léčebná metoda má kořeny ve starobylé Asýrii, kde staří Asyřané prosluli svým léčitelským uměním. Asýrie bylo území severní Mezopotámie na středním a horním Eufratu a Tigridu. Později se zde vyvinul silný vojenský stát, který v 9. století. př.n.l. vytvořil říši na území, které zabíralo větší část Přední Asie.


Léčebnou metodu vypracovala Jevgenija Juvaševna Davitašvili, která se narodila na Kubáni v osadě Asirijská. Jevgenia ve staré asyrštině znamená Džuna.


Při bezkontaktní masáži postupujeme citlivě a děláme pohyby na přední a zadní části pacientova těla v několikacentimetrové vzdálenosti od jeho těla. Pohyby mají za úkol vyrovnat a uhladit energii na těle pacienta nebo ji přerozdělit. Přerozdělení energie tvoří základ každého terapeutického postupu při léčení jakékoliv nemoci. Použitím těchto důležitých úvodních procedur se zlepšuje postupně celá řada fyziologických parametrů od mikrocirkulace krve, přes celkové vyrovnání organizmu, až po zvýšení celkové životaschopnosti těla pacienta. Při bezkontaktních masážích může pacient stát, sedět nebo ležet. Záleží to na druhu onemocnění a na stavu pacienta. Každý blok, který signalizuje nemoc, odstraňujeme přerozdělením energie. Tím se totiž organizmus dostává do aktivního naladění, do stavu ve kterém je připraven lépe reagovat na následující léčebné úkony. Každým jednotlivým úkonem se zabýváme 2 – 3 minuty. Na závěr léčení je důležité aplikovat kontaktní, krouživý pohyb na oblast srdce. Těmito pohyby ukončujeme všechny léčebné procedury. Tyto úkony stimulují činnost srdce, štítné žlázy a pomáhají návratu krve do horních plicních laloků. Tím se také posiluje srdeční čakra, která se nachází v oblasti srdce. Přes tuto čakru se celé tělo vyrovnává, stabilizuje a sjednocuje.


Při provádění této metody z nás musí vyzařovat láska a musíme mít lidi doopravdy rádi. Musíme jim chtít opravdu pomoci a nelitujeme jim předat svoji sílu a energii, ta se nám tisíckrát vrátí.


Při této léčitelské metodě se pro zlepšení a léčení zdravotního stavu nepoužívá pouze přerozdělení energie, ale také metoda natlačování, šavlovité pohyby jako jedna z variant presových pohybů a vývrtka, kterou odhazujeme negativní energii, nasměrování energie, pumpování, krabovité ruce, které se používají při nespavosti a bolestech hlavy, rozdělení bioenergie nad hlavou, solení a zakončení, které má také svá pravidla.


Pocity, které jsou vyvolány procházením našich rukou kolem těla pacienta, můžeme cítit jako různé změny tíhy. Abychom dosáhli přesvědčivých výsledků, tak léčebné pohyby nesmí být při léčbě přerušovány a musejí se provádět v rovnoměrném a plynulém tempu. Pokud v tom nezískáme dostatečnou zručnost, nesmíme se odpoutávat v myšlenkách od své činnosti. Soustředíme se na konečky svých prstů a dokonalým soustředěním své vůle, vnitřním úsilím směrovaným na pomoc pacientovi, se snažíme nasměrovat léčivou bioenergii právě sem.


Když se přesvědčíme, že naše úsilí pomáhat lidem je úspěšné a působení pomáhá pacientům ve zlepšení jejich stavu, je náš postoj správný a budeme ho dále rozvíjet.


Metoda léčení Džunou je rozpracována na konkrétní jednotlivé druhy nemocí. Každá nemoc má stanovený postup jednotlivých kroků při léčení.

Napsat komentář