Léčebný kód


„Léčebný kód“ se zaměřuje na to, co král Šalamoun před více jak třemi tisíciletími nazval: „Srdce, z něhož vychází život“. Žádný kód na fyzickou či mentální chorobu neexistuje. Všechny Léčebné kódy se zaměřují pouze na duchovní záležitosti srdce. Jakmile se ty vyléčí, sníží se úroveň fyziologického stresu a zlepší se funkce imunitního systému. Imunitní systém je schopen vyléčit téměř všechno, pokud v tom nebrání stres.


Když se srdce střetne s hlavou, vítězem se stává vždy srdce, kde jsou uloženy nevědomé a podvědomé vzpomínky, zatím co v hlavě jsou vědomé vzpomínky. To znamená, že jednáme, myslíme a cítíme podle srdce tak, jak bychom to vědomě podle hlavy nikdy neudělali. V bibli se praví: „Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ Signály vysílané ze srdce, nevědomé a podvědomé buněčné vzpomínky srdce, aktivují v těle stresovou situaci, jež je příčinou všech našich problémů. Pokud nevyřešíme záležitost srdce, můžeme sice potlačit symptomy, ale nedosáhneme trvalého vyléčení oné věci, protože jsme nevyléčili zdroj.


Součásti Léčebného kódu je modlitba. Modlitba patří v současné době mezi nejvíce zkoumané praktiky v medicíně (myšleno v Americe). Neustále se potvrzuje, že modlitba pomáhá léčit, dokonce i tehdy, když se netýká přímo nás, ale i někoho jiného. Když chceme Léčebný kód co nejvíce zintenzivnit, je důležité, jaký máme vztah k Bohu se zaměřením na modlitbu.


K Léčebnému kódu patří tzv. vyhledávání vzpomínek. Vybavíme si chvíli, kdy jsme se v životě cítili stejně, i když okolnosti byly odlišné. Hledáme pouze podobné pocity, nikoliv okolnosti. Například, pokud cítíme úzkost kvůli vyšetření, které nás brzy čeká, ptáme se, zda jsme cítili podobnou úzkost, když jsme byli mladší, ale vůbec to nemuselo být spojeno s vyšetřením. V duchu se vrátíme k nejranější vzpomínce, která vyplavou na povrch, a na tu se při léčení zaměříme nejdříve. Pracujeme na vzpomínce, která bude nejpůsobivější a nejdávnější a často se stává, že s dávnou a hodně silnou vzpomínkou se vyléčí i další vzpomínky, které jsou k této základní vzpomínce připojeny.


Při provádění Léčebného kódu procházíme postupně čtyřmi pozicemi rukou vůči své hlavě. Toto celé cvičení trvá pouhých 6 minut. Tento léčebný kód může provádět léčitel na sobě se zaměřením působnosti na sebe nebo na někoho jiného. Podstata věci je, že Léčebný kód léčí pouze určitý obraz v srdci, ale neodstraňuje obrazy a výjevy z paměti. To znamená, že zmizí emocionální náboj spojený se vzpomínkou, ale nezmizí její podoba.


Nejprve musíme odstranit tři zábrany. Neschopnost odpouštět, škodlivé činnosti, tj. své destruktivní chování a mylné názory, kde působí stres vyvolaný tím, že máme mylné názory na sebe, na svůj život a na ostatní lidi. Účelem odstranění těchto tří zábran je život oprostit od staré veteše. Dalších devět kategorií je určeno k tomu, aby vznikl nový život plný zdraví a prosperity.


Dlouhodobé účinky stresu, které jsou pro každého z nás nežádoucí, ohrožují a to dokonce smrtelně naše zdraví. Vyšší úrovně stresu v nás vyvolávají pocit podrážděnosti a často i zlosti na lidi. Běžnými důsledky bývají rodinné hádky a výlevy vzteku např. u řidičů apod. Jakmile nám stres zatemní mysl, nedokážeme naplno pracovat a děláme více chyb. To nám jen zvyšuje náš špatný pocit. V určitou chvíli se hladina stresu zvedne natolik, že imunitní systém je nucen činit kompromisy, část se ho vypotřebuje na eliminování stresu a na případně vzniklé nemoci již potom nestačí, jsme tedy náchylnější k nemocem. Nemáme-li dost času na zotavení z každé stresující situace než nastane další, naše buňky se uzavřou, tělo stárne a my předčasně umíráme.


K Léčebnému kódu patří také technika, kterou nazýváme „Okamžitý účinek“ zbavení se stresu. Tato metoda je na pouhých 10 vteřin a používá se během dne. Metodou silového dýchání se zbavíme fyzického, emocionálního či duševního stresu.


Léčebný kód a Okamžitý účinek jsou techniky založené na duchovním zaměření, kde nejpodstatnější složkou zdravého života je rozvíjení osobního vztahu s Bohem. Pokud budete léčit touto metodou a přitom nerozvíjíte láskyplný vztah se Stvořitelem, nikdy nezískáte to, co potřebujete ze všeho nejvíce, bezpodmínečnou lásku. Léčebný kód vás vyléčí fyzicky a emocionálně, pomůže vám dosáhnout úspěchů v tomto životě, ale nebude působit na váš věčný osud, pokud nedosáhnete tohoto osobního vztahu z Bohem, což je v tomto případě nejpodstatnější.

 

2 komentáře u Léčebný kód

  1. zi.ja napsal:

    Léčebný kód od Aleyandra Loyda a EFT od Ramona B. Wagner jsou knížky, kde jsou uvedeny léčebné postupy. Po prostudování těchto knížek se někteří lidé naučí tyto metody používat. Absolvování kurzu je jednodušší a hlavně lektor zodpoví nejasné dotazy a podá vysvětlení. V kolektivu také nastane i určitý prožitek, který se při samostatné práci nevyvolá. Učitelů na tyto témata je určitě více.
    Co se týká potíží s ledvinami u Vaší maminky, jejich léčení alternativním způsobem se provádí energií, bylinkami, úpravou stravy, přístrojem super ravo zapperem a dalšími léčebnými postupy. Je možno spojovat několik cest, které vedou k uzdravení. Musím dodat, že u každého člověka má nemoc jiný průběh a proto je také třeba vynaložit na vyléčení jedné nemoci u různých lidí rozdílné úsilí. Zdraví Honza

  2. Cindy Sidi napsal:

    Dobrý den!
    Našla jsem spoustu zajímavých věcí, jednak léčebný kod, dále EFT, kurzy vede Sindy Katyama, ale je to velmi afektovaná žena, nechci chodit k ní. Dále bych se na vás obrátila kvůli mamince má potíže s ledvinami a velice mě zajímají vaše přístupy. Děkuji Cindy

Napsat komentář