Přivtělené duše

Jsou to duše zemřelých, které po smrti člověka neopustily náš fyzický svět a neodešly do bílého světla, nebo duchovního města, kde by našly svůj duchovní klid a odpočinek, jako většina ostatních duší. Některé duše neodešly proto, že mají k tomuto pozemskému světu, velmi silné vazby, které jim nedovolily odejít. Jsou to vazby k majetku, k osobám, k místu, k budovám, k různým neřestem apod. Duše se dají rozdělit na dobré a špatné. Samozřejmě, že nás mohu podvědomě psychicky ovlivňovat. Ty dobré nám mohou pomáhat v životě, ty špatné nám mohou podvědomě škodit. Za vznik schyzofrenie mohou obvykle přivtělené duše. Tyto duše, aby mohli existovat, potřebují ochranu a energii, kde obojí najdou přivtělením do aury člověka. Tam se dostanou, když je člověk nějakým způsobem zeslaben, ať již nemocí nebo vyčerpáním jak fyzickým, tak psychickým. Duše si vždy vybírá člověka, který má podobné vibrace jako duše samotná. To znamená, čím je člověk duchovně vyspělejší, tím má frekvence rychlejší a jemnější. Člověk, který se více blíží materialistickému pojetí má vibrace pomalejší a hrubohmotnější, tak je to podobné i s duší.


Ale po stránce energetické, to je úplně jedno. Ať je duše dobrá nebo špatná, potřebuje při přivtělení vždy naší energii na své bytí. Pokud máme přivtělenou jenom jednu, nebo dvě duše, tak to zpravidla ničemu nevadí a ani si toho nevšimneme. Když jich je ale více, cítíme únavu, protože si tento odběr energie zpravidla nedokážeme samovolně doplňovat a dostáváme se postupně do energetického deficitu. V normálních léčitelských případech se přivtělenými dušemi nemusíme zabývat, ale když se jedná o nějakou vážnou nemoc, vždy se zpravidla potvrdí přítomnost přivtělených duší. Potom je dobré to některým způsobem řešit. Tím se také urychlím léčení.


Pokud se rozhodneme s přivtělenými dušemi manipulovat, tak to musíme především dokonale umět. Pokud bychom tuto techniku ovládali nedokonale, může se stát, že duše sice opustí nemocného, ale přeskočí na nás. Potom by naše tělo bylo vystaveno útrapám, o které nikdo nestojí. Každá duše bude nevrlá, ať je dobrá nebo špatná, když ji budeme chtít zbavit domova, proto se do toho nepouštějte, pokud budete mít o této věci jenom kusé znalosti.


V první fázi zjistíme, kolik jich nemocný má přivtělených. Potom zjistíme, kolik z celkového počtu jich můžeme odvést ihned s tím, že na zbytku duší budeme zatím jenom energeticky pracovat. Musíme je na odvedení takzvaně připravit. Většinou se jedná o ty nejinteligentnější. Po určitém čase provedeme znovu otestování, případně práci dokončíme. Kdybychom přikročili k odvedení všech duší najednou, i těch, které momentálně nemůžeme odvést, tak dojde určitě k energetickému zpětnému rázu a můžeme vystavit do nebezpečí sebe i nemocného.


Druhá varianta je podstatně bezpečnější a nemocný si může pomoc sám tzv.: „Odpuštěním“. Viz. kapitola o Odpuštění.


Je mi jasné, že toto povídání je tak trošku za hranou normálního lidského myšlení, to ale neznamená, že co jste případně do dneška nevěděli, že neexistuje. Slabším povahám, které by snad dostali z přivtělených duší strach, musím sdělit, ničeho se neobávejte a žijte život tak, jako doposud, bez duchařiny.

Napsat komentář