Oberon Titanium Quantum

Oberon Titanium Quantum   NOVINKA
Přístroj pracuje na bázi biorezonance a zjišťuje tak přítomnost patogenů v organismu.
Dále využívá možnosti zjištění různých elektromagnetických vln vysílaných z organismu, přičemž buňky různých tkání a orgánů vysílají specifická vlnění, a toto vlnění je u zdravého orgánu jiné než u nemocného.
Oberon Titanium Quantum je velmi citlivý moderní přístroj, který pomocí biorezonance dokáže upozornit na disharmonii v organizmu na základě poruchy energie a určit tak nemoc až několik měsíců dopředu.
Dále umožňuje na principu oscilační terapie rozlišit  fyziologické signály od patologických, patologické změní na fyziologické a vrátí zpět do těla, tím dochází k harmonizaci organismu a k úpravě a posílení regulačního systému.

Tento nový model již pracuje a provádí energetické diagnostické analýzy plně automaticky, zcela sám a veškerá naměřená data a analýzy vyhodnotí do přehledných tabulek, kde si je můžeme prohlédnout.
Umožnuje okamžitě porovnat naměřené hodnoty až 4 posledních analýz najednou.
Vše si můžeme také okamžitě vytisknot. V tisku je možno nastavit od jaké požadováné hodnoty se má vše zobrazit.
Přístroj dovoluje pracovat i manuálně jako u starších systémů, nebo pracovat s poloautomatikou při energetické harmonizaci.
Dovoluje také energeticky testovat vhodné doplňky stravy, byliny, potraviny, alergeny, patogeny aj.
Novinkou je porovnávací diagnostika z naměřených křivek, spinová energetika orgánů a energetická mapa orgánů.
Přístroj byl doplněn o další testovací patogeny, zařazeno dalších 25 firem doplňků stravy a test vhodných potravin pro klienta.
Další novinkou je automatická kvantová harmonizace.
Po připojení k internetu  Vám nabídne program zdarma nové aktualizace a vylepšení.

Princip funkce a provozu

Přístroj funguje podle principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních struktur. Ovlivněním externích elektromagnetických polí ztrácejí magnetické momenty molekulárních proudů v přidaných centrech nervových buněk kortexu svou původní orientaci, což má za následek chybné vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů, čímž vyvolávají nestabilní metastabilní stavy. Desintegrace těchto stavů působí jako iniciovaný signál. Vyjádřeno fyzikálně je tento přístroj systémem elektronického oscilátoru, který kmitá odpovídající vlnovou délkou elektromagnetického záření. Kdy jeho energie je adekvátní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují strukturální organizace biologických objektů v řádném stavu. Přístroj umožňuje vyvolat bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů, pomocí této aktivity v pozadí je možné zesilovat selektivně signály, které se oproti statickým proudům dají těžko rozpoznat. Informace o specifických temporálních stavech orgánů a tkáních jsou shromažďovány na basi nekontaktního triger senzoru, který byl vyvinut pomocí moderní informační technologie a mikro ultrazvukových okruhů. Tento senzor odkrývá těžko zjistitelné fluktuace signálů, které vyfiltruje ze zvukových projevů polí a konvertuje do digitální sekvence, kde jsou ošetřeny pomocí mikroprocesoru a pomocí interface kabelu přeneseny do komputeru.

Oberon set obsahuje:
Generátor kmitočtů, pozlacené elektrody 24 kar. zlatem, kabely 150 cm, USB kabel, sluchátka, přenosný luxusní kufřík s chromovými zámky a panty, ovládací software do počítače Metapathia 1.4
Rozměry přístroje: 14 x 10 x  2,5 cm
USB 2.0 Hi-sped
Rozměry přenosného kufru:  36 x 10 x 24 cm
Cena Oberon Titanium Quantum: 151.000,-Kč   (AKCE: 141.000,-Kč)
Cena zaškolení 8-10hodin: 5.000,-Kč
Doporučený počítač např. Asus / i3 / W7-8 / 15-17″ /  cca: 9.000,-Kč

Každý Oberon je kalibrován s procesorem počítače, aby ukazoval co nejpřesněji. Lze jej nastavit s větší nebo normální citlivostí. Počítač s nahraným programem by měl sloužit jen pro diagnostiku a poznámky. Další nahrané programy a stahování různých informací mohou rozhodit kalibraci přístroje a částečně ovlivnit nahrané vzorky. Poskytujeme také dálkovou správu Vašeho počítače, abyste nemuseli kvůli případné chybě nebo zablokování programu zbytečně jezdit k nám desítky nebo stovky kilometrů.

1855

 

 Přístroj Oberon Titanium Quantum nenahrazuje odbornou lékařskou péči a je pouzedoplňkem alternativní medicíny!