Harmonizér

Harmonizér elektromagnetického smogu je vyráběn jako energoholografická nálepka, která pomáhá neutralizovat škodlivé účinky záření, které vznikají kolem elektronických domácích spotřebičů a následně nepříznivě narušují energetické biopole člověka. To má pak za následek, že se cítíme po práci s počítačem nebo delším dívání na televizi unavení a oslabení.

Při častějším volání mobilním telefonem se vysokofrekvenčním zářením teplota hlavy zvedá o půl stupně a může vás vlivem energosmogu  bolet i hlava. Totéž může způsobit  elektronický budík, magnetofon nebo rádio, které je zapojeno do elektrické sítě a umístěno v blízkosti hlavy. Transformátor, který převádí vyšší napětí na nízké, vyzařuje škodlivé záření do vzdálenosti 1,5m. Čím blíže jej máme k tělu, tím více se ráno můžeme cítit unaveni. Po několika letech dochází k oslabení centrální nervové soustavy a můžete cítit vnitřní nervozitu.

Proto je vhodné elektronické spotřebiče, které trvale nepoužíváme, vypínat ze zásuvky a ostatní je vhodné opatřit touto harmonizující energoholografickou nálepkou.

HARMONIZÉR pracuje s novou biorezonanční energo-holografickou technologií AWL.

Po nalepení této speciální nálepky na jakýkoliv elektronický přístroj dojde k trvalému snížení škodlivosti energetických záření na lidský organismus.

Nálepky jsou vyráběny s proměnlivou intenzitou energo-holografického  pole, které se nastavuje automaticky podle intenzity škodlivého záření.