Zapper

Dle výzkumu Roayla Rifeho a Huldy Clarkové 1928 – 2009:

Frekvenční terapie pomocí přístroje Super Ravo Zapper či Plazmového generátoru ničí choroboplodné mikroorganismy uvnitř lidského těla bez jakýchkoliv negativních účinků na lidský organismus.

Frekvence vysílané lidským tělem se pohybují mezi 1,52 do 9,46MHz. Frekvence patogenů se pohybují od 1Hz-900KHz (plísní, virů, bakterií, nebo roztočů a hlístic, na tyto frekvence je nastaven Zapper).
Mezi frekvencí lidských buněk a frekvencí patogenů je veliká mezera řádově tří nul. Lidské buňky – M (mega) 1000000 a patogeny – K (kilo) 1000. Tato mezera zajistí více jak dostatečnou ochranu lidských buněk před poškozením, nehledě k tomu, že lidské buňky jsou také mnohem pevnější než patogeny.

Systém rezonance je zkoumán již od dob Nikoly Tesly a nikdy nebyly shledáný v tomto způsobu ošetření škodlivé účinky na lidský organiozmus. Tyto cíleně zaměřené kmity (frekvence) rozkmitají obal (membránu) mikroorganismu , ta nevydrží zvyšující se kmitání a praskne, tím dojde k usmrcení mikroorganismu.

Tímto způsobem se tak můžete zbavit např:
papilomavirů, salmonely, plísní, kandidy, streptokoků, parazitů a dalších patogenů. Určitými frekvencemi lze také podpořit lymfatický systém, játra, ledviny a pod.

V novém Zapperu najdet programy na:

  • aktivaci imunitního systému
  • proudění lymfy a tok krve
  • hubení virů a bakterií
  • hubení prvoků a raná stádia parazitů
  • rychlé tlumení bolestí
  • řešení periferií, kam se léky nedostanou
  • řeší neřešitelné, těžko vysvětlitelné
  • urychlení hojení a léčení čehokoliv

INFORMACE A PRODEJ – ZDE

Výrobce dále uvádí:
Společnost Z-technology přichází s cenově dostupným, špičkovým a uživatelsky jednoduchým přístrojem.

Připomínáme, co nám napsala v roce 2008 Dr.Hulda Regehr Clarková po doručení našeho předešlého modelu Super Ravo Zapper:

Zde je doslovný překlad textu, který Dr. Clarková naší společnosti v r. 2008 zaslala:

„….máte na světovém trhu ojedinělý přístroj! Váš Super Ravo Zapper je skutečně vyjímečný tím, že si člověk může sám nastavit frekvenci a její postupný a velice jemný posun. V mých knihách a v několika dalších seznamech (např.CAFL) je seznam parazitů, bakterií a virů s příslušnými frekvencemi, které jsem naměřila během svých dlouholetých výzkumů (všechny tyto frekvence je opravdu možné na Super Ravo Zapperu k mému překvapení nastavit). Váš Zapper představuje naprosto revoluční funkci – možnost velmi jemného a plynulého posunu frekvencí od horního po spodní pásmo příslušné frekvence mikroorganismu. Tato funkce zajišťuje, že mikroorganismus i při možnosti jeho mutace (například množením.. a tedy možným pozměněním svojí frekvence), bude zasažen a zlikvidován. Posun frekvence je opět možno samostatně nastavit – např.0,001 Hz/sec až v kHz/sec, současně s časem zappingu a odměřením pauzy mezi příslušnými terapiemi. Tento frekvenční posun je vynikajícím pomocníkem při zappingu, který přesahuje 10-20 minutové působení u těchto delších působení jsou výsledky dle mých nejnovějších výzkumů výrazně lepší. Po této době je většina přístrojů víceméně neúčinná, neboť dochází k vyrovnání elektrochemických reakcí na působící frekvenci a mikroorganismus, na který je zapping zacílen, je mimo nebezpečí. Pokud je však frekvence v neustálém posuvu, k vyrovnání elektrochemických reakcí nemůže dojít a dle mých výzkumů ničení patogenních mikroorganismů pokračuje po celou dobu zappingu. Při pokusech, které jsem sama s vaším generátorem frekvencí Super Ravo Zapperem prováděla, jsem zjistila, že plísně na nohách, rukách a ve vlasech likviduje Super Ravo Zapper zcela spolehlivě. Bradavice odpadnou již po několika aplikacích (aplikace ale musí být vedena přímo do středu bradavice). I další aplikace poukazují na jeho vyjímečnost. Znovu musím konstatovat, že máte skvělý a naprosto unikátní frekvenční generátor, který je pro postupy, které jsem popsala ve svých knihách, více než vhodný. Víte, že Váš předchozí typ (Ravo Zapper – pozn. Z-technology s.r.o.) stál za tím, že jsem vám poskytla autorská práva na svou poslední knihu – Léčení a prevence všech druhů rakoviny. Děláte velice prospěšnou práci a já jsem osobně ráda, že firmy jako je vaše, existují. Zatím se ve světě o Super Ravo Zapperu moc neví, ale tuším, že velice brzy bude velice oblíbeným a hojně prodávaným přístrojem ve všech zemích celého světa.“

Opakujeme, že výše uvedený text je přímo od Dr. Huldy Regehr Clarkové a ne tedy od Z-technology s.r.o. Nedeklarujeme tedy, že Super Ravo Zapper je zdravotnický prostředek ale pouze zveřejňujeme popis našeho frekvenčního generátoru třetí osobou, která měla Super Ravo Zapper k dispozici.

Super Ravo Zapper je chráněným průmyslovým vzorem u ÚPV ČR a přesné složení výstupního signálu zná pouze velmi úzký okruh lidí. Super Ravo Zapper též obsahuje vnitřní ochranu proti zkopírování software.


 Super Ravo Zapper zakoupíte v e-shopu

 WWW.PRO-ZDRAVI.NET