Více informací

 OBERON  system  TITANIUM  QUANTUM

Představujeme Vám novinku ve světě energetické analýzy, přístroj který pracuje na bázi biorezonance – OBERON system QUANTUM.

Tento nový model již pracuje a provádí energetické diagnostické analýzy plně automaticky, zcela sám a veškerá naměřená data a analýzy vyhodnotí do přehledných tabulek, kde si je můžeme prohlédnout a současně sledovat poslední 4 diagnostiky najednou. Umožňuje okamžitě porovnat naměřené hodnoty předešlých analýz a správně je vyhodnotit. Vše můžeme také okamžitě tisknout. V tisku je také možno nastavit od jaké požadováné hodnoty se má vše zobrazit a vytisknout. Přístroj dovoluje pracovat i manuálně jako u starších systémů, nebo pracovat i s polo-automatikou při energetické harmonizaci. Dovoluje také energeticky testovat vhodné doplňky stravy,byliny,potraviny, alergeny, patogeny aj. Novinkou je porovnávací diagnostika z naměřených křivek, spinová energetika orgánů a energetická mapa orgánů. Přístroj byl doplněn o další testovací patogeny, dalších 25 firem doplňků stravy a test vhodných potravin pro klienta. Další novinkou je automatická kvantová harmonizace. Po připojení k internetu Vám nabídne program zdarma nové aktualizace a vylepšení.

         

                      

Princip, funkce a provoz:
Přístroj funguje podle principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních struktur. Ovlivněním externích elektromagnetických polí ztrácejí magnetické momenty molekulárních proudů v přidaných centrech nervových buněk kortexu svou původní orientaci, což má za následek chybné vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů, čímž vyvolávají nestabilní metastabilní stavy. Desintegrace těchto stavů působí jako iniciovaný signál. Vyjádřeno fyzikálně je tento přístroj systémem elektronického oscilátoru, který kmitá odpovídající vlnovou délkou elektromagnetického záření. Kdy jeho energie je adekvátní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují strukturální organizace biologických objektů v řádném stavu. Přístroj umožňuje vyvolat bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů, pomocí této aktivity v pozadí je možné zesilovat selektivně signály, které se oproti statickým proudům dají těžko rozpoznat. Informace o specifických temporálních stavech orgánů a tkáních jsou shromažďovány na basi nekontaktního triger senzoru, který byl vyvinut pomocí moderní informační technologie a mikro ultrazvukových okruhů. Tento senzor odkrývá těžko zjistitelné fluktuace signálů, které vyfiltruje ze zvukových projevů polí a konvertuje do digitální sekvence, kde jsou ošetřeny pomocí mikroprocesoru a pomocí interface kabelu přeneseny do počítače.

Oberon set obsahuje:
Generátor kmitočtů, pozlacené elektrody 24 kar. zlatem, kabely 150 cm, USB kabel, sluchátka, přenosný luxusní kufřík s chromovými zámky a panty, ovládací software do počítače Metapathia 1.4

Rozměry přístroje: 14 x 10 x 2,5 cm USB 2.0 Hi-sped Rozměry přenosného kufru: 36 x 10 x 24 cm

Každý Oberon je kalibrován s procesorem počítače, aby ukazoval co nepřesněji. Trvá to průměrně 1-3 dny. Lze jej nastavit s větší nebo normální citlivostí. Počítač s nahraným programem by měl sloužit jen pro diagnostiku a poznámky. Další nahrané programy a stahování různých informací mohou rozhodit kalibraci přístroje a částečně ovlivnit nahrané vzorky. Poskytujeme také dálkovou správu Vašeho počítače, abyste nemuseli zbytečně kvůli případné chybě nebo zablokování programu zbytečně jezdit k nám desítky nebo stovky kilometrů.

Pro obsluhu přístrojů a správného vyhodnocení dat je nutné odborné zaškolení firemním certifikovaným specialistou v rozsahu min 10 hodin (celkem ve třech lekcích) ukončené certifikátem. Cena školení 5.000,-

Cena staršího přístroje, platná do konce roku 2013 byla:     112.000,- Kč
Cena nového přístroje je stanovena plošně výrobcem na:     151.000,- Kč
AKCE: -10.000,-:     141.000,-Kč

JAK BIOREZONANČNÍ PŘÍSTROJ OBERON POPISUJÍ ODBORNÍCI:

Překlad článku V. Nesterova, ředitele Institute of Practical Psychophysics

Ruský Institut of Practical Psychophysics vyvinul analogicky volný vyšetřovací přístroj OBERON, který je schopen zjistit stavy biologického objektu a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů, dokonce i separátních enzymů a hormonů. Jedna se o nelineární analytický systém /NLS/, který je diagnostickou technologií světové úrovně. Je pokládána za nejvýkonnější metodu moderní přírodní vědy. Diagnostický přístroj, postavený na spektrální analýze vířivých magnetických polí biologického organismu, je jedinečný a v současné době neexistuje ve světě nic srovnatelného. Nespočet experimentů, které institut provedl, potvrzují úzký vztah mezi vířivými magnetickými poli a biologickými systémy, které jsou využívány jako prostředky extra nebo intracelulární interakce (tj. na buněčné úrovni).

Vířivá magnetická pole mají velkou roli při přenosu informací a jejich interakci s biologickým polem. Napřed zjistíme biologický systém a izolujeme nutné informace od šumu pozadí. Jakým způsobem pak funguje extra a intracelulární komunikace buněk? Výzkum v této oblasti energetických polí rostlin a zvířat, které byly v institutu provedeny, vedly k závěru, že kolem biologických systémů je vytvořeno nízkofrekvenční vířivé magnetické pole. Při pokusu podchytit svět energetických polí živých tvorů jsme pochopili fenomén biologických polí, který znali lidé od pradávna. Právě odtud čerpala poznatky ájurvéda i tradiční čínská medicína. Vědecké objevy, na jejichž základech spočívá tato metoda, jsou technologická dokončení staleté orientální medicíny, která stavěla na energetických představách akupunkturních bodů jako prostředků řízení biologických systémů.

Když se obrátíme na čínský meridianový systém, uslyšíme o mysteriozním Chi – proudu, který nám připomíná oblast energie a koherentního fotonového proudu. Pokusy na králících prokázaly, že zvířata, stejně jako lidé, mají extrémně jemné přirozeně formované struktury (o průměru cca 0,5-1,5 mikromů). Americkému vědci B. Kimovi se podařil objev, v jehož závěru se podařilo dosáhnout koncový bod akupunkturního meridiánu buněčného jádra. Existuje mnoho prostředků, jak ovlivnit léčbu meridiánového systému, ale jejich účinky nebyly dostačující. Principy teorie kvantové tropielogiky dávají podklad k tvrzení, že biologické systémy s existujícími patologiemi vyvolávají nestabilní (metastabilní) stavy, které pravděpodobně způsobují zničení systému.

Metatron OBERON, implementace vědeckého systému, funguje na principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních systémů. Fyzikálně vyjádřeno je metatron systémem elektronických oscilátorů, které kmitají úměrně vlnové délce elektromagnetického záření, jehož energie je ekvivalentní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují v pořádku organizační struktury orgánů. Magnetické momenty molekulárních proudů ztrácejí, po ovlivnění extrémními fyzickými poli, svou schopnost orientace, což vede k chybnému vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů doplňkového centra neutronů. To na druhé straně vyvolává nestabilní (metastabilní) stavy, jejichž desintegrace působí jako zesílení iniciovaných signálů.

Přístroj vyrobený Institutem of Practical Psychophysics umožňuje vytvoření dříve nastavené bio elektrické aktivity mozkových neutronů a na podkladě této aktivity je pak možné selektivně zesílit signály, které jsou oproti statickým fluktuacím velmi těžko zjistitelné, tyto izolovat a dekódovat v nich obsažené informace. Určitým způsobem se přístroj OBERON orientuje v tomto záření přesně tam, kde tyto informace vznikají, aby je dekódoval, přenesl do počítače na obrazovku, kde je znázorněn virtuální model orgánu v určitých barvách.

Virtuální diagnostický modus
Na základě pravidel Quanten chromokinetiky jsou barevné tóny, počínaje slabě žlutou (nejnižší entropie hodnoty), přes orgány červené, fialové až skoro černé (vysoké entropie hodnoty), když si entropie hodnoty některého systému vyjádříme jako spektrální barvy. Počítačem provedené precizní teoretické propočty umožňují vybrat určitý počet stacionárních stavů, které odpovídají určitému potenciálu a selektivně je znázorňují pomocí spektra elektromagnetických záření. Počítačové modely tak mohou dodat lékařům třídimenzionální, podle požadavku zkrácenou projekci vnitřního orgánu. Barevná označení na obrazovce umožňují lékaři určit na orgánovém modelu místo patologického procesu. Porovnáním barevných oblastí značek a jejich zařazení na počítačovém modelu orgánu, stejně jako dynamiku doby jejich vzniku, můžeme pomocí NLS analysis systému určit, jak dalece procesy desintegrace biologických struktur pokročily a vyvodit zdravotní prognózy. Aby bylo možno definovat patologickou oblast, vyšetří pak lékař jednotlivé orgánové modely v kontinuálním malém, na obrazovce počítačem vytvořeném měřítku, vedoucí k nalezení a přesné lokalizaci patologického zdroje.

Je to po prvé, kdy byly přivedeny na světový trh vysoké špičkové informační technologie v oblasti aktivní homeostáze. Vědci z institutu of Practical Psychophysics udělali průlom ve vývoji. Byli první, komu se podařilo sestrojit velmi efektivní přístroj, který pracuje bez lidského zásahu. Nastavit automaticky frekvenci hlavních impulsů, stejně jako pomocí kombinace různých vyobrazených speciálně modulovaných magnetických oscilací samostatně v těle objevit a korigovat defekty a patologie v orgánech a tělních buňkách.   Základním konceptem vývoje tohoto přístroje byla hypotéza, že lidské tělo obsahuje elektromagnetickou infrastrukturu, která je schopna reagovat na externí záření. Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo vypracovat metodu aktivní homeostáze kontroly. Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou a jejich dalším vypracováním od Folleho, Morella a Schimmela, indickou ájurvédou a teorií čaker, fytoterapií a jinými metodami. Vysoká úroveň teoretické a experimentální práce jim umožnila vytvořil přístroj OBERON – ojedinělý nelineární kvantový generátor.

Základním konceptem vývoje tohoto přístroje byla hypotéza, že lidské tělo obsahuje elektromagnetickou infrastrukturu, která je schopna reagovat na externí záření. Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo vypracovat metodu aktivní homeostáze kontroly. Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou a jejich dalším vypracováním od Folleho, Morella a Schimmela, indickou ájurvédou a teorií čaker, fytoterapií a jinými metodami. Vysoká úroveň teoretické a experimentální práce jim umožnila vytvořit přístroj OBERON – ojedinělý nelineární kvantový generátor.

NLS analysis systém byl iniciován Nikolou Teslou, geniální osobností v oblasti elektroniky konce 19. století. Později byl některými vědci rozšířen. Z těch nejlepších uvedeme alespoň J. Lakhovského, předního francouzského vědce, který studoval vliv radiových frekvencí na zdraví zvířat a rostlin. Geniální americký vědec R. Rife zkoumal nejen vliv radiových frekvencí, ale i vliv elektrických frekvencí na lidské biopole. V roce 1950 objevil R. Folle v Německu elektrotest systém na akupunkturních bodech lidského těla a vypracoval ho. Folleho metoda elektroakupunkturní diagnostiky měří přímo stav těla – při energetickém potenciálu orgánů a systému pomocí biologicky aktivních bodů. NLS analytická metoda, vyvinutá Institut of Practical Psychophysics, přímo vyhodnocuje stav orgánů pomocí rezonančních zesílení záření vyšetřovaného orgánu bez kontaktu, pomocí tzv. triger senzorů.

Každý orgán a každá buňka má vlastní, nezaměnitelnou oscilaci, která se uloží do paměti počítače a může být zviditelněna na obrazovce jako diagram, který zobrazí stavy výměny informací mezi jednotlivými orgány (tkáněmi) a okolím. Také každý patologický proces má svůj individuální, nezaměnitelný diagram. V paměti počítače je uložen velký počet patologických procesů, u kterých byly zohledněny stupně rozšiřování se, stejně jako stáří, pohlaví a jiné variace. Po načtení frekvenčních znamének biologického objektu může vyšetřovací přístroj porovnat podobnost jeho spektra s referenčními procesy (zdraví, patologicky poškozené tkáně, infekční látky) a u nejblíže ležícího patologického procesu nebo tendenci k němu potvrdit jeho původ. Pomocí kombinovaných procesů umožňuje virtuální diagnostický modus rozlišit diagnostiku každého procesu.

Meta terapie:
Další nádhernou možností NLS analytického systému je medicínský test. Vyšetřovací systém NLS analysis systému umožňuje zaznamenat frekvenční poruchy preparátů a současně provést v počítači srovnání mezi spektrálními znaky všech preparátů, které jsou v jeho paměti uloženy (jejich počet může jít do několika tisíc), a dále zjistit známky patologických procesů tak, že mohou být nalezeny nejvhodnější léky. Ve světle toho, co bylo řešeno, představuje každá nemoc poruchu harmonické synchronizace některého biologického objektu. Porucha může mít různé příčiny, které mohou být v jednotlivých případech posuzovány jako disharmonizace elektromagnetických oscilací, rušící normální funkci těla. Vycházejíce z fyzikálních zákonů pak můžeme odstranit problém disharmonizace elektromagnetických oscilací. Nejjednodušší cestou je použít elektromagnetickou oscilaci s obrácenými znaménky, kdy se algebraická suma disharmonických a invertních elektromagnetických oscilací rovná nule.

Veden touto myšlenkou podchytil a vyvinul dr. F. Morell v sedmdesátých letech, spolu s elektroinženýrem E. Rachetem, metodu – přístroj MORA. Metoda informační terapie (META terapie) je dalším vývojovým stupněm metody MORA při řešení problémů se znovunastolením normálních tělesných funkcí u akutních i chronických nemocí. META – terapie je způsob k ovlivnění těla pomocí kombinace různě modulovaných elektronických oscilací z přístroje OBERON.

Vědci institutu se začali zabývat experimenty prof. S. Smitha z univerzity Manchester, které potvrdily, že voda si může pamatovat koherentní frekvence, kterým byla vystavena při záření variabilního magnetického pole a strukturu této informace a frekvence si nějaký čas uchová. To umožňuje zajistit efektní korekturu narušené rovnováhy v těle pomocí matrix zaznamenaných informačních preparátů

Informační preparáty (metazodes) jsou specifické kombinace počítačem vyhledaných frekvencí, které jsou potřebné k získání dávkovacích forem s dobře řízeným účinkem. Jsou zhotoveny pomocí přístroje, který je získá z patologického zdroje a frekvenční informace (spektrální) přenese na matrix (vodu, alkohol, laktózu), které byly použity během ošetření. Účinek informačních preparátů spočívá ve vyvolávání skrytých tělesných rezerv. Toto je základ pro velké možnosti ovlivnění preparátů, nežádoucích vedlejších účinků a kontraindikací léků. (zdroj textu: regenerační centrum Harmonie)

NLS metoda z pohledumoderníkvantové fyziky:
Aktuální přehled o nelineární systémové analýze
Dr. Med. Siegfried Riling
NLS – metoda Spočívá na principech, které jsou dnes zahrnuty do všeobecně informační medicíny. Víme, že nemoc je narušený kvantový proces. K odstranění této poruchy, musí být přítomné informace transformovány. Jednou přítomné informace nemůžeme zrušit, ale musíme je transformovat. To znamená vlastní tělové kompenzační reakce musí být  přeorientovány. NLS – systém jako Oberon umožňují terapeutovi rychle, a neinvazivně postupovat bez vedlejších účinků. Taková metoda momentálně budí nevšední zájem vědců různých oborů,  jako je kvantová fyzika, biochemie, psychofyzika. Také lékaři všeobecné medicíny, přírodního léčitelství a odborníci na výživu nezůstávají stranou. Vedoucím v této oblasti je Rusko. Na vývoji NLS – technologie se podíleli významní vědci teoreticky i experimentálně stejně jako na výzkumu tisíciletých věd východní medicíny.

Věda (Planck a Einstein) pomocí kvantové fyziky prokázala:
„Existuje pouze jedna energie, která vše uvádí do kmitání“
Proto je všechno propojeno se vším přes duchovní pole, nazývané též vakuem, nulovým bodem, kvantovým prostorem, globálním informačním polem. Z tohoto duchovního pole se odvíjí jeho emoce, myšlenky, osobní realita. Jakmile člověka napadají určité myšlenky, okamžitě se aktivují mozkové buňky. Buňky kmitají a vysílají elektromagnetické vlny. Každý s nás je tedy původcem těchto elektrických vln. Naše celá bytost je vystavena určitému kmitáni. Kmitáme v rezonanci s celkovou energií, kterou potřebujeme k tomu, abychom realizovali naše touhy a denní realitu.

Co nám říká historie ?
Max Planck zjistil kolem roku 1900, že elektromagnetické záření vyzařuje pouze v „balíčcích“ určité velikosti a pouze pak může být absorbováno. Tyto nazval kvanty  ( tedy světlo jako elektromagnetické vlny a současně jako částice hmota). Albert Einstein se pokoušel tuto myšlenku přenést na světelný elektrický efekt. Tak vznikla idea světelného kvantu, který později americký chemik Gilbert N.Lewis označil jako foton. V roce 1975 pracovala skupina německých vědců  pod vedením prof. Fritéze Alberta Poppa na hypotéze, že se u informačních nosičů v meridiánovém systému jedná o fotony. Současně, nezávisle na tom , vyvinuli ruští vědci NLS – testovací systém ( Miranda), který mohl testovat stav libovolných orgánových systémů . Jeden z prvních kvantových objasňovacích pokusů provedl Th. Van Hoven, se svou kvant- chaos – teorií v roce 1980. Tato byla pak dále rozvinuta prof. Svatoslavem Nesterovem. Podle S.P. Nesterova neprobíhají meridiány pouze po povrchu těla , ale rozprostírají se uvnitř na povrchu každého jednotlivého orgánu . Na základě tohoto objevu pracovali ruští vědci V. Nesterov a J.But v Omsku uprostřed 80 let s jemnými elektrodami na meridiánech a akupunkturních bodech a získali přitom velmi dobrých léčebných výsledků. Krátce na to, objevil americký vědec B. Kim, že zakončení meridianů dosahuje do buněčného jádra. Nyní vyvstala otázka:

Jak můžeme oslovit akupunturní body v buněčném jádru?
A stalo se to možným po objevu triger – senzoru profesorem , S. P. Nesterovem. Bylo možno podchytit bez kontaktu vlastní kmitání těla, digitalizovat je a převést dále do PC. Z tohoto výzkumu vznikla později myšlenka, vyvinout diagnostický a terapeutický přístroj. Mnoho diagnostických a terapeutických přístrojů ( Metatron, Oberon, Aurum) vzniklo díky tomuto a mnoha jiným vynálezům.

Otec kvantové fyziky a nositel Nobelovy ceny Nils Bohr a Erwin Schrondiger byli přesvědčeni o tom, že kvantové procesy představují rozhraní mezi vědomím a hmotou. Spektrum protonových rezonancí obsahuje komponenty, které vznikají synchronně také po velkých vyprázdněních. K tomuto výsledku přišli také vědci z Lomonosovovy univerzity v Moskvě a Puškina Scientofic Center Ruské akademie věd , pod vedením fyzika Simona E. Shnolla. Fyzikální „vakuum“, jako globální přenosné medium, není ve skutečnosti zcela bez hmoty. Nejlépe si je představíme jako volný prvek naplněný nejmenšími částicemi, tak zvanou volnou elementární hmotou. Tyto odpovídají „odpočívajícím“ fotonům a jsou též nazývány gravitony. Volné gravitony vytváří tzv., gravitační éter. Chovají se jako částice ideálního plynu. Všechny přírodní systémy se v průběhu evoluce přizpůsobily gravitační – vlně. „Kmitají“ s ní.

Toto potvrdili vývojáři NLS – diagnostického systému svými průzkumy.
Pomoci triger. senzoru můžeme pracovat s akupunkturní body v buněčném jádru. Triger senzor měří induktivně reakci těla na měřící signál a stává se příjemcem frekvence či rezonance. Jednoduše v jednom procesu, efektivně, bez rizika, bezbolestně , ne invazivně . Pomoci systému Oberon může terapeut na jednom místě sagitálního průřezu cíleně působit na orgán, dále na libovolný bod v hloubce jako u mikroskopu.

Dr. Med. Siegrfried Rilling
V roce 1945 přestoupil k homeopatii a od roku 1950 byl odborným lékařem pro radiologii a záření. Tato kombinace se mu pak osvědčila při pozdějších léčbách nádorů . Zasloužil se o měření v medicíně ( Biotonometr ) a o této práci toho mnoho zveřejnil.
(zdroj textu: regenerační centrum Harmonie)

Přístroj Oberon Titanium Quantum nenahrazuje odbornou lékařskou péči a je pouze doplňkem alternativní medicíny.