Překyselení

Překyselení organismu

Hned 1. léčebný program na přístroji „ZAPPER“ se jmenuje „ACIDÓZA“ a je určen k pomoci, navrácení překyseleného organizmu
zpět do přirozeného stavu.

Překyselení organismu je v současném světě jedním z nejnebezpečnějších degenerativních zdravotních problémů. Obzvláště proto, že mu doposud není věnována patřičná pozornost. Překyselení, jeho dopady a souvislosti, zdá se unikají jak oficiální nauce o zdraví, tak i nám samotným. Málokdo si doposud dokáže uvědomit přímý vztah mezi možným dlouhodobým nadbytkem kyselin v organismu a zdravím. Zdraví, neboli stav bez nemoci, je totiž bezprostředně závislé na rovnováze kyselých a zásaditých látek v těle. Stav nadbytku kyselin způsobuje či zhoršuje drtivou většinu nemocí. Podle významných světových autorů totiž téměř není možno onemocnět, dokážeme – li udržet správnou zásadito-kyselou rovnováhu v organismu. Přinejmenším je možné se s přehledem vyhnout riziku degenerativních onemocnění! A co to znamená pro nemocné? Pokud je možno nastolit správný poměr kyselin a zásad v těle , je vždy možná náprava zdravotního stavu či dokonce vyléčení! Prvním krok spočívá v pochopení, že správný poměr kyselin a zásad je nebo by měl být pro člověka normální a běžný. Není to v podstatě žádná „terapeutická metoda“. Naše tělo je vytvořeno jako plně fungující vyvážený celek pouze za předpokladu této rovnováhy. Stav nemoci nebo její předzvěst je jen důkazem, že přestala fungovat rovnováha a pravděpodobnou příčinou téměř vždy bude nějaká námi ovlivnitelná skutečnost. Každý člověk je tedy pánem své acido-bazické rovnováhy a tudíž zcela pravděpodobně většinovým tvůrcem svého zdraví či uzdravení. Potenciálně zdravý člověk si tuto skutečnost většinou nerad uvědomuje a nemocný nemá často dostatek víry, aby jí věřil. Výsledkem jsou přeplněné ordinace chronických pacientů bez vyhlídky na uzdravení, boom degenerativních onemocnění a alarmující statistiky. A ničím nepodložená víra těch, jichž se to zatím netýká, že se jich to zatím netýká… Každé chronické onemocnění začíná lokálními skrytými acidózami-překyselením, které pokračují latentní-skrytou acidózou základní substance s odpovídajícími rekcemi buněk. Končí tím, že se v organismu etabluje uzavřený kruh a při následné masivní acidóze, která se může projevit “zatuhnutím“ postižené tkáně se ztrácí možnost řídit v ní základní životní pochody.

Co je pH organizmu

Správný poměr kyselin a zásad v těle je žádoucí a nutný. Náš organismus to ví naprosto přesně a proto s geniální přesností udržuje ve správném pH orgán, který považuje za nejdůležitější. Krev! Krev má pH 7,35 až 7,4 s velmi nepatrnými výkyvy. Pokud by se tato hodnota výrazněji snížila pod 7,35 člověk zemře. Celá řada biochemických pochodů v těle je zaměřena na udržení pH krve a to i za cenu „nesprávné funkce jiného orgánu“ Jak se tento důležitý proces realizuje? Kyseliny jsou pro organismus škodlivé látky. Některé se v organismu tvoří jako produkty látkové výměny (chlorovodíková, octová, močová apod.), jiné bohužel přijímáme. Pro zajištění zmíněné acido-bazické rovnováhy je bezpodmínečně nutné kyseliny z těla průběžně odbourávat/redukovat. K odbourávání kyselin může dojít pouze za přítomnosti látek zásaditého charakteru (minerály, stopové prvky apod.). Jestliže je jejich příjem ve stravě dostatečný, je vše v pořádku. Jestliže přijímáme zásaditých látek málo a kyselých mnoho, organismus je nucen použít pro redukci kyselin uložené zásadité látky . Vápník z kostí a zubů, chrom ze slinivky, zinek z prostaty, hořčík, který byl původně určen pro nervovou činnost atd. Tím dochází k ochromení bezchybné činnosti orgánů a následně pak k nemocem, které se dlouhodobým překyselením stávají chronické. Mohl by následovat dlouhý výčet chorob počínaje alergiemi, artrózami a konče např. žaludečními vředy.

Hlavní příznaky překyselení:
Únava je pravděpodobně hlavním příznakem a bolestí překyseleného organismu. Jedovaté látky, které vznikají v kyselém prostředí organismu, snižují vstřebávání bílkovin a minerálních látek, díky čemuž se snižuje schopnost organismu tvořit enzymy a hormony. V důsledku toho se narušuje buněčná reprodukce a tvorba energie. Výsledkem je únava, nižší výkonnost, narušená tvorba svalové tkáně a celková porucha zdraví.

Nadváha Pravděpodobně nejznámějším objevem doktora Younga je teorie o skutečné příčině nadváhy. Zjistil, že tuk je vlastně důsledkem zvýšené kyselosti vnitřního prostředí. Co to znamená? V organismu vznikají tukové buňky, aby přenesly kyseliny od životně důležitých orgánů, protože jinak by kyselé látky vnitřní orgány přímo rozebraly. Tuky nám zachraňují život. Tuk není ničím jiným než odpovědí organismu na překyselení. Řešení? Alkalizace – dodat organismu zásadité látky.
Hubenost je druhý extrém. V překyseleném organismu se přemnoží různé kvasinky, které se pak živí na váš úkor, z vašich živin, vstřebávání živin mohou snížit dokonce až o 50 procent. To je u mnohých lidí příčinou podváhy, která není o nic zdravější než nadváha. Organismus není bez bílkovin schopen obnovy tkání, nemohou se tvořit enzymy, hormony a dalších několik set podobných látek, jež jsou nezbytné k zabezpečení buněk, dodávce energie a pro činnost vnitřních orgánů. Výsledkem je únava, nemoci a změny tělesné hmotnosti. Je-li někdo příliš hubený, je možné, že zhubne ještě víc, zatímco z biochemického hlediska se zvýší nerovnováha organismu. Jakmile se dostane do normálního stavu, začne přibírat a přibližovat se optimální hmotnosti.
Alergie Toxické látky v překyseleném organismu bez většího množství kyslíku mohou do velké míry zapříčinit i příznaky, jež často přičítáme alergiím. Vážnou příčinou alergických stavů může být též vstřebávání nestrávených bílkovin. Trávicí systém je oslabený, což vede k poruše štěpení bílkovin, což je příčinou řady alergií. Tímto mechanismem vzniká celá škála alergických reakcí.

Měli bychom se obávat nejen překyselení žaludku, ale také patologického posunu hodnoty pH celého těla. Velmi diskutované okyselení způsobuje nemoci a zbavuje tělo minerálů (vápník, sodík, draslík a hořčík). V důsledku toho je tělo vážně a dlouhodobě poškozeno, což vede k okyselení.

V zájmu udržení zásaditého prostředí si tělo „půjčuje“ zásadotvorné látky ze „zásob“.Např. minerální látky – vápník, draslík, hořčík – odebírá ze životně důležitých orgánů a kostí, aby neutralizovalo kyseliny a snáze je vyloučilo z těla. Tak postupně ztrácíme látky, které nutně potřebujeme pro zdraví a sílu a orgány „odcházejí“.

Jaké jsou nejčastější příčiny překyselení:
• Nesprávná výživa – nadvýživa (přetížení organizmu), příliš mnoho bílkovin, cukr, alkohol, nikotin, nasycené mastné kyseliny, jedovaté látky, jedy z poživatin, insekticidy, pesticidy, herbicidy, potravinové přísady, konzervační barvící přísady, chlór v pitné vodě
• Špatné stravovací návyky – nedostatečné žvýkání (podpora kyselinotvorného kvašení ve střevech)
• Nerovnoměrný poměr kyselinotvorných a zásadotvorných potravin
• Narušení střevní flóry (kvašení v tenkém střevě, zahnívání v tlustém střevě) • Nedostatek tekutin (stoupá koncentrace kyselých odpadů hlavně v tuku a v nervových a pojivových tkáních)
• Zloba, agrese, stres a nahromaděná duševní zátěž.

Nemoci z překyseleného organizmu

 Produkty na potlačení kyselosti

 WWW.PRO-ZDRAVI.NET

Informace uvedené na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení rad a léků od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s lékařem.