Čakry

Všeobecně lze charakterizovat čakry jako energetické vstupy, kterými prochází energie zvenčí do těla, touto energií je vyživováno celé tělo, včetně všech orgánů. Tělo nejlépe prosperuje, když jsou všechny čakry naplno otevřeny, když jsou přivřeny, nazýváme to, že je tam blok a je to se zdravím již horší, pociťujeme únavu, případně v některé části těla již vzniká po delší době nemoc. A pokud jsou čakry zavřeny, je to již smrt.

 Zde platí všeobecná zásada, která je nejlépe znatelná na tomto příkladě: čakry 02
„Kde neproudí energie, není život“.
Tato zákonitost platí neomylně vždy.

Pokud máme všechny čakry stále otevřeny, nejsme nikdy nemocni a naše tělo pomaleji stárne. Budeme stále svěží, nic nás nebude bolet, protože energie, která prochází čakrami, nedovolí nemocem se v těle uchytit. Dodává tělu vitalitu a posiluje imunitu, kterou si tělo vlivem dostatku energie dokáže vytvořit. Otevření čaker, má přímý vliv na velikost aury. Čím více jsou čakry otevřeny, tím se nám zvětší naše aura a také máme její zásluhou větší ochranu svého těla před vnějšími vlivy. Proto čakry s aurou pracují v těle v přímé závislosti na sobě.
Hlavních čaker, které nejvíce ovlivňují naše celé tělo, je sedm. Mají své indické názvy, které pro tyto účely není nutné uvádět. Jsou propojeny s páteří a ovlivňují orgány, nebo části těla, které se nacházejí v oblasti každé jednotlivé čakry. První čakra je dole zespodu mezi vyměšovacími otvory, druhá je dva centimetry pod pupkem, třetí je pět centimetrů nad pupkem, čtvrtá je mezi prsy, pátá v okolí ohryzku, šestá mezi obočím a sedmá ze shora kousek nad temenem. První a sedmá je jenom jedna, ostatní mají dva vstupy, jeden z přední strany a druhý ze zadní strany od páteře. Každá z čaker má svůj vlastní emotivní náboj, který vytváříme svým myšlením. Pokud se jedná o negativní myšlení, které přísluší k dané čakře, tak v ní vytváříme blok, který je buď větší, nebo menší, podle toho jakou intenzitu mu dáme svým myšlením. Po tomto kroku se čakra přivře, přestane jí protékat dostatek energie a tělo začíná být náchylné na nemoci v místě bloku čakry. Pokud se naše myšlení nemění, tak se nemění ani blok čakry. Po čase toto místo začne trpět nedostatkem energie zvenčí. Protože orgány musí stále fungovat, pokud chceme zůstat naživu, tak musí někde energii získat a to se děje ze svaloviny, která se ale tímto postupem zeslabuje. To je praktický příklad začínajícího infarktu, kde to je nejvíce patrné. Srdíčko a plíce jsou orgány s největší spotřebou energie zvenčí, protože vedle svoji činnosti vykonávají ještě pohyby. Když bude srdeční čakra dlouhodobě blokovaná, tak k tomu, jak je výše uvedeno musí za čas zákonitě dojít. Protože infarkt se většinou hlásí několik dní předem, tak stačí dojít k některému léčiteli, aby otevřel srdeční čakru, a napětí v hrudi okamžitě povolí. Nemusím zde zdůrazňovat, že v tomto případě je určitě nejlepší navštívit lékaře. Podobně to funguje v oblasti všech čaker, ale není to již tak nebezpečné. cakryOtevřením čaker pacienta odstraníme okamžitě jeho únavu a nastolíme v jeho těle ozdravný a hojivý proces, který za našeho přispění začne probíhat. Tělo je v postatě jediný mechanizmus, který se sám dokáže opravit, ale musí mít k tomu dostatek energie. Když ji nemá, tak chřadne a v přeneseném slova smyslu nejede. Je to jako auto bez benzínu.

Ještě jedno přirovnání. Nemoc je jako žárovka a energie je baterie. Ať je to energie léčitele, nebo si ji sami musíme jiným způsobem vyrobit, to znamená, že čím vážnější nemoc, to je silnější žárovka, tak tu baterii dříve vybije. V tomto případě na zvládnutí nemoci je třeba více energie. Proto při takové vážnějším a těžším onemocnění musíme dodat více energii a případně i vícekrát, aby došlo k uzdravení. Podobný příklad je u chronických onemocnění, kdo to takzvaně více v těle drží a na překonání tohoto stavu potřebujeme také více energie.

Vedle sedmi hlavních čaker, které se používají k léčení nejvíce, existují i vedlejší čakry. Tato čakry se používají občas jenom při speciálních úkonech při léčení. Pak existuje další plejáda energetických bodů, které se používají při akupunktuře a akupresuře. Nádí, to jsou body v našem těle, které počítáme na desetitisíce, ale pro naše léčení se nepoužívají.

1 komentář u Čakry

  1. Marie Vašulková napsal:

    Toto vyjádření o čakrách v lidském těle je úžasné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§

Napsat komentář