O tématu …

Tradiční čínská medicína

Je to metoda, která se dá označit bez obav, jako jedna z nejdokonalejších a nejlépe propracovaných léčitelských metod. Tato technika je od dob svého doloženého vzniku, který můžeme datovat zpět přibližně o 3000 let, a byla známa jistě i dříve, došla do dnešní doby téměř beze změn. Nutno ale ještě dodat, že praktikování této metody je složité natolik, že se jedná o učení na celý život pod dohledem zkušeného mistra a jenom nejnadanější jedinci mohou dosáhnout s touto metodou vynikajících úspěchů. To však neznamená, že bychom nemohli z této metody použít některé dílčí znalosti v léčení, které můžeme zařadit do jiných metod.
Pokusím se vás zde chronologicky s touto metodou seznámit. A jak již bylo v úvodu řečeno, jedná se o metodu velice složitou, takže ji budu postupně doplňovat.