O tématu …

Civilizační choroby

Výskyt civilizačních chorob se v posledních 50 letech zvyšuje. Jejich nárůst je spojen
se změnami skladby stravy, které s sebou nese rozvoj civilizace. Je znám zcela konkrétní deficit několika vitamínů, na jejichž dostatečném přísunu ze stravy do buněk závisí přeměna vznikajícího homocysteinu v neškodné látky. Tento deficit se trvale prohlubuje.
_vyr_4999788090586673
Všechno souvisí s metabolickou poruchou, která vzniká v lidských buňkách při nedostatku tří vitamínů: kyseliny listové, B6 a B12, nebo v důsledku poruchy v genech. Hlavní a nejčastější příčina vzniku metabolické poruchy je nedostatečná dodávka těchto mikronutrientů do buněk. Při ní se přerušuje metabolizace vznikajícího Hcy na další látky. Hcy se hromadí v krvi a začne se projevovat jako toxická látka. Tento stav postihne v životě, dříve, nebo později, každého člověka, který buňkám tyto vitamíny nedodává. Proto se vyplatí hladinu Hcy sledovat a cílevědomě snižovat.

III. aktualizované vydání 2015 knihy MUDr. Karla Erbena (učebnice pro lékaře mediky i občany) lze již objednat a zakoupit u nás, nyní za zaváděcí cenu. 

Přebytek toxického homocysteinu se musí z těla odstranit. Odstranit na přijatelnou fyziologickou hodnotu, která v těle nebude vyvolávat změny vedoucí k onemocnění. K odstranění potřebuje mezibuněčný metabolismus vitamíny B12, B6, B2 a hlavně kvalitní kyselinu listovou, tyto vitamíny se dnes v přírodní formě téměř nevyskytují.

Nejčastější civilizační choroby

 • Cévní onemocnění – srdeční infarkt, cévní mozkové příhody, vysoký tlak, ateroskleróza, tromboembolismus, KVO.
 • Poruchy příjmu potravy – anorexie, obezita, bulimie.
 • Cukrovka.
 • Poškozování vaziva a funkce orgánů.
 • Neurotxicita.
 • Poruchy imunity a autoimunitní procesy.
 • Nádory.
 • Poruchy plodnosti.
 • Genové mutace.
 • Poškozování mitochondrií.
 • Vznik volných radikálů.
 • Psychické potíže, alergie, astma, lupénka, AIDS, demence …
 • A další v Anketě, kde si můžete ověřit jaký je Váš současný zdravotní stav.