Příčiny CCH

Základní informace o objevu příčiny CCH a o šancích na jeho využívání ve zdravotnictví.

 • Všechna níže vyjmenovaná onemocnění patří mezi civilizační. Název této skupiny nemocí vznikl cca před 50 lety na základě pozorování, že přibývá infarktů, mozkových příhod , cukrovky a mnoha dalších onemocnění bez jasné příčiny, která způsobila nárůst jejich četnosti. Zdálo se, že těchto nemocí přibývá v nějaké souvislosti s rozvojem civilizace.
 • Dnes je příčina vzniku CCH vědcům známá. Byla nalezena v poruše základních biochemických procesů, s nimiž stojí a padají zdraví a život člověka. Lékařská věda popsala děje v nitru lidských buněk, které probíhají podle přírodních zákonů, které se učíme znát, a které je třeba ctít, pokud si chce člověk zachovat zdraví. Jde o lékařský objev, jehož části jsou rozesety v jednotlivých vědeckých publikacích v mnoha lékařských časopisech.
 • Jádrem objevu je zjištění, že dochází-li k porušení chodu biochemických procesů přeměn  aminokyseliny homocysteinu v buňkách, proniká tento metabolit z buněk do krve a začne se chovat jako toxická látka. Bezporuchový chod těchto procesů se označuje jako biochemické zdraví. Při poruše těchto nejvýznamnějších procesů z celé buněčné biochemie stoupá hladina homocysteinu v krvi a co všechno poškozuje, to se dozvíte od poradce, který Vám test půjčil.
 • Jako celek by objev měl být popsán v lékařských učebnicích. Měl by být zvýrazněn zlatým písmem jako základ příští péče o zdraví. Objev totiž umožňuje nejen léčení CCH podle jejich příčiny, ale dovoluje zaměřit zdravotnictví na prevenci CCH a dosáhnout výrazného zlepšení zdraví celé populace (o zlevnění celé péče nemluvě). O tom, že v učebnicích není ani slovo o významu objevu, ani jeho popis, rozhodly jiné zájmy, než je zlepšování zdraví občanů. Převážil zájem, aby zlepšování zdraví občanů neohrožovalo zisky farmaceutických firem poklesem odbytu chemických léků.
 •  Ale objev se nepodařilo zcela utajit, takže ho můžeme využívat. Jako občané nemáte povinnost respektovat výše uvedené zájmy. Jen udržováním v nevědomosti jste donucováni jim vyhovět. Jako protest proti finančně mocnějším, kteří se rozhodli zahrávat si s osudem lidí vnucováním nezbytnosti být postihování CCH, vzniká PARALELNÍ PÉČE O ZDRAVÍ. Test je součástí její aktivit. Dostali jste jedinečnou  možnost utéct před předurčením stát se trvalým odběratelem chemických léků tím, že  jste si ověřili jak moc vás civilizační choroby ohrožují. Od poradce, který Vám test propůjčil se dozvíte se co je třeba udělat, abyste nenaplnili přání výrobců léků onemocnět na některou z CCH a tak se zařadit mezi nedobrovolné zajišťovatele odbytu chemických léků.

Nejčastější civilizační choroby

 • Cévní onemocnění – srdeční infarkt, cévní mozkové příhody, vysoký tlak, ateroskleróza, tromboembolismus, KVO.
 • Poruchy příjmu potravy – anorexie, obezita, bulimie.
 • Cukrovka.
 • Poškozování vaziva a funkce orgánů.
 • Neurotxicita.
 • Poruchy imunity a autoimunitní procesy.
 • Nádory.
 • Poruchy plodnosti.
 • Genové mutace.
 • Poškozování mitochondrií.
 • Vznik volných radikálů.
 • Psychické potíže, alergie, astma, lupénka, AIDS, demence…..
 • A další v Anketě – Testu kde si můžete ověřit Váš současný zdravotní stav.

Obecně známé: další řetězec příčin a následků pro existenci celého segmentu civilizačních chorob začíná u deficitu minerálů v půdě. Kyselé deště snížily pH v půdě do té míry, že se zvýšilo rozpouštění přirozeně se vyskytujících minerálů, které potom začaly pod vlivem zemské gravitace „unikat“ se zasakující se dešťovou vodou do hlubších půdních vrstev. O úniku je na místě mluvit proto, že minerály se tak dostaly mimo dosah kořenů rostlin, které člověk využívá ke své obživě.
Vzniklý deficit minerálů v půdě má fatální dopad na biologickou hodnotu konzumované zeleniny, obilovin, luštěnin a dalších potravních zdrojů minerálů a vitamínů, na nichž je člověk odnepaměti závislý. Podstatnou část biologické hodnoty kulturních rostlin tvořil jejich obsah vitamínů. Ale bez minerálů nemohou žádné rostliny vitamíny vytvořit.

III. aktualizované vydání 2015 knihy MUDr. Karla Erbena (tzv. učebnice pro lékaře, mediky i občany) lze již objednat a zakoupit u nás, nyní za zaváděcí cenu. 

_vyr_4999788090586673

….. podrobněji o Civilizačních chorobách a lékaři, který tomuto tématu zasvětil svůj život,  MUDr. Karlu Erbenovi se dočtete  ZDE