O tématu …

Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli mám nakousnout tak ožehavé téma, jako je rakovina. Když si vzpomenu na svoje mládí předškolního věku, tak se občas tato nemoc u někoho také vyskytla a celá vesnice to prožívala s postiženým jako něco neuvěřitelně neskutečného. V dnešní době nás výskyt rakoviny celkem ani nepřekvapí a bereme to jako součást všedního života, pokud se to nedotýká právě nás nebo naší rodiny. Ke změně myšlení v tomto ohledu stačilo pouze 50 let. Proč se to vše takto změnilo a proč se stal nárůst této nemoci tak dramatický.
1. Musíme si uvědomit, jaká je kvalita konzumovaných potravin. Před 50 lety se hnojilo chlévskou mrvou bez průmyslových hnojiv. Potraviny podléhaly zkáze a musela se hlídat její trvanlivost. To co bylo na obalu, bylo i uvnitř a bez náhražek, používání takzvaných éček nebylo ještě používáno do výrobků. Dnes většina výrobků z masa má neskutečně dlouhou trvanlivost včetně různých nápojů v PET lahvích. Různá úprava přibarvováním a pobytem produktu v různých ochranných plynech a včetně postřiků dodá potravinám hezčí vzhled a lepší prodejnost a to jsem jistě všechno nevyjmenoval.
2. Když se podíváme, jak se za zmíněnou dobu změnila doprava, která je závislá na spalovacích motorech, tak jistě došlo i ke zhoršení kvality ovzduší karcinogenního charakteru.
3. A hlavní věc je změna životního rytmu s nadbytkem stresu.
Tyto všechny okolnosti přispívají ke měnám v organizmu a případně i ke zvýšenému riziku vzniku rakoviny. Jistě jsou ještě další vlivy, ale pro názornost, abychom si uvědomili životní změny, tento výčet bohatě stačí.
Lékařská medicína pokročila za poslední roky o veliký kus dopředu, což je velice dobře a bez ní by to nešlo.
V alternativní medicíně bylo shromážděno také mnoho podpůrných prostředků, kterými je možno následky rakoviny zmírnit, nebo ji dokonce vyléčit. Těmito prostředky se budeme zabývat v příspěvku. Nehledejte zde žádné zázraky ještě nezveřejněných dokonalých léků na rakovinu, ale poskládáním několika způsobů léčby, které jsou v alternativní medicíně již známy, můžeme dojít k překvapivým a prospěšným závěrům v léčení rakoviny.
Samozřejmě, co zde uvádím, nemám v úmyslu nikoho nabádat k tomu, aby zanedbával lékařskou léčbu. Rozhodnutí jak postupovat případně v alternativní léčbě je na každém pacientovi, který také musí přijmout svou vlastní zodpovědnost za léčbu, kterou si zvolí.