Na psychice záleží

Špatnou zprávu, kterou dostaneme od lékaře s diagnostikou rakoviny a případnou prognózou na zbytek délky života může vyvolat takzvané nocebo. To je opačný tvar placeba, které vyvolá léčebné účinky a nocebo zase záporné účinky. Čili lékařským odhadem je naplánována naše smrt. Pokud pacient těmto prognózám bezmezně věří, podvědomí přijme tento ortel a snaží se ho splnit, protože slovo rakovina je spojena se slovem smrt.
Musíme si v hlavě vytvořit myšlenku, ne takto to prostě nebude. Budeme vycházet v tomto momentě z toho, že rakovina je volání těla o pomoc a nic více. Je doloženo mnoho beznadějných postižení, kde došlo k uzdravení. Musíme přijmout naději, že rakovina je léčitelná. Existují možnosti, jak odstranit rakovinu a lze toho dosáhnout, aniž by došlo k poškození organizmu, což dokazují příběhy jednotlivých lidí.
Na ozdravování těla můžeme zapojit techniku mysli ve formě meditace, která bude spočívat v soustředění mysli na dýchání. Sedneme si pohodlně na tiché místo, uvolníme se ve vzpřímeném sedu a necháme svojí myslí sledovat dech, tj. výdechy a nádechy. Budeme se soustředit především na výdechy, protože se ukázalo, že tím ovlivníme i nádech, kde dojde k jeho zvětšení. Naším cílem v tomto momentě je zlepšení okysličování tkání. Nedostatek kyslíku v buňkách se podílí na kyselosti organizmu. Meditace má i další pozitivní účinky na organizmus, uklidňuje mysl a zvyšuje pocit spokojenosti, dochází při tom k pozitivní změně mozkových vln, které ovlivňují pozitivně stres. Stres blokuje a omezuje energie v těle a tím se negativně mnění i fyzická stavba těla a snadněji dochází k onemocnění. Bez energie není život. Na uvolnění stresu postačí půlhodinka meditace ráno a půlhodinka večer. Postupným prováděním meditace se budete v této činnosti stále více zdokonalovat a meditací bude nabývat i větší účinnost.
Dalším způsobem meditace je vizualizace. To je představa, kterou udržujeme v mysli po co nejdelší dobu tak, aby nám z mysli neutíkala. Touto představou se nám v podvědomí vytvoří vjem, který potom pozitivně ovlivňuje naše tělo a v našem případě to napomáhá k vyléčení. Můžeme si představovat například rakovinu, kterou reprezentuje v našem případě květina, ta uvadá, až uschne a zanikne. Nebo rakovina z našeho těla spadne do vody a voda ji odnese někam do moře a my se vyléčíme. Podobných příkladů si můžeme vymyslet více. Při meditaci budeme vizualizovat jeden zvolený příklad, čím lépe se naučíme vizualizaci provádět, tím bude účinnější a bude více uzdravovat. Stačí provádět např. 5 min., ale několikrát za den.
Je dobré se zbavit zloby, kterou nemůžeme vyjádřit, protože ji nosíme v sobě. Pociťujeme zoufalství, život máme jakoby prázdný a bez smyslu. Mnohdy jsme nespokojeni v práci, v partnerském vztahu v rodině a budoucnost vidíme černě a beznadějně. To vše jsou toxické emoce, které také narušují průběh energií v těle.
Když však v duchu přijmeme nějakou emoci tak, aby se projevila, poznáme pocit uvolnění a napětí povolí.
Velice dobré je praktikovat „Odpuštění“, které vyřeší mnoho věcí v emocionálním směru.
Musíme se naladit na pozitivní emoce, aby nedocházelo v těle k blokování toku energií. Negativní postoj k životu je přibrzďuje a tím se stane, že orgány, kterých se to dotkne, neplní dokonale svoji funkci a tělo snáze onemocní. Proto žijte šťastně, pouštějte si veselohry, vyhněte se zprávám v televizi, které mají jako hlavní program silniční nehody a vraždy, včetně drastických filmů. Odpočívejte jak psychicky, tak tělesně a smějte se. Prostě nalaďte se do optimistického stavu.
Pokud by si někdo myslel, že psychický stav pacienta nemá na léčení rakoviny vliv, tak se velice plete. Toto pokládejme jako skromný návod, jak přivodit do podvědomí optimizmus a uvolnit napětí, které nám energeticky blokuje tělo. Jediný náš cíl je, musíme se za každou cenu z nepříznivé situace dostat.