Odlehčíme tělu

Homocystein je řazen do škatulky civilizačních chorob. Je to v podstatě zátěž těla, která nás vystavuje riziku onemocnění a urychluje stárnutí. Pokud se nám podaří snížit hladinu homocysteinu, předejdeme onemocnění poškození cév, zvýšení hladiny LDL a cholesterolu. Zvýšení hladiny homocysteinu poškozuje imunitní systém, poškozuje mozek a snižuje IQ, zvyšuje bolesti, záněty a krevní srážlivost. Co nás zajímá v této kapitole je, že zvýšení homocysteinu zvyšuje riziko rakoviny a zhoršuje detoxikaci těla. Urychluje stárnutí mozku a je spojeno s hormonálními problémy. Homocystein se určuje z rozboru krve a na základě rozboru se určí na detašovaných pracovištích jeho léčba, která sestává v přesném dávkování vitaminu B6, B12 a kyseliny listová. Zpravidla již po dvou měsících léčby začne hladina toxického homocysteinu klesat a po čtyřech měsících je pacient mimo nebezpečí infarktu a mrtvice. Také je významně zmenšeno riziko rakoviny a případně i jednodušší léčba.