Pět prvků

Pět prvků nebo pět elementů podle čínského pohledu patří ke stavebním jednotkám světa, jejichž vzájemným spolupůsobením vznikají všechny formy bytí. Mezi nebesy a zemí i uvnitř šestero stran, nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu není ničeho, co by se vymykalo pěti prvkům. Stejně tak to platí i pro člověka. Těchto pět prvků je jenom projevem jinové a jangové složky čchi. Pět prvků nebudeme rozhodně vnímat jako konkrétní pozemské dřevo, oheň, zem, kov a vodu.

Energie čchi, jin-jang a pět prvků jsou podkladovou sítí tvorby vesmíru a podoby bytí. Jako u jin nebo jangových věcí, které v sobě nesou i část toho druhého, tak podobně každý z pěti prků v sobě obsahuje čtyři zbývající. Obrazně řečeno, každý prvek vytváří řetězec věcí a jevů, které nejsou zdánlivě podobny, ale jsou propojeny svou příslušností k danému prvku.

Existuje pět světových stran, střed se počítá jako pátá strana. Pět ročních období, babí léto je páté období. Pět základních projevů podnebí, pět základních chutí, pět základních barev, atd.

Co se týká působení v ročních obdobích, dřevo vládne na jaře, oheň v létě, kov na podzim, voda v zimě a zem ve všech čtyřech ročních obdobích. Charakter podnebí, větrno, horko, vlhko, sucho, chladno. Od pěti prvků se dále odvíjí proces proměn od zrodu přes plnou sílu až po zánik, čili patero proměn. Zrození, nárůst, přeměna, shromažďování, uschovávání. Z prvků vznikají barvy, modrozelená, červená, žlutá, bílá, černá a chuti, kyselá, hořká, sladká, pálivá, slaná.

Mezi pěti prvky existují vazby, které vedou od určitého prvku k věcem, které jsou z něho odvozeny. Ke dřevu patří východ, jarní období, větrné počasí, vše v zárodečném stádiu, modrá a zelená barva, kyselá chuť, atd. Tyto články jsou navzájem propojeny a v počátku stojí prvek dřevo. Prvek oheň je původcem jihu, léta, horkosti, růstu a bujení, červené barvy, hořké chuti atd. Prvek zem je střed prostoru, k němu patří střed roku čili babí léto, vlhkost, přeměna věcí myšleno od růstu k dozrávání, k dospění, žlutá barva, sladká chuť. Prvek kov je západ, podzim, sucho, shromažďování a dozrávání, bílá barva, pálivá chuť, atd. S prvkem vody je spjat sever, patří k němu zima, chlad, uschovávání a konzervování, černá barva, slaná chuť, apod.

V člověku se pět prvků projevuje prostřednictvím pěti hlavních orgánů. Povahou dřeva je, že je jangová čili teplá a roztahuje se do okolí, proniká jím a stoupá směrem nahoru. Ke dřevu patří játra čili čchi jater bude řídit vnitřní prostupnost a celkové stoupání jangové čchi. Čchi ohně má silně jangovou povahu a je horká. Proto čchi srdce má hlavní jangovou energie v těle a podílí se na jeho zateplování. Vlastnosti země jsou jinové povahy a dávají vzniknout formám, životu, plození, rozmnožování a vyživování. Čchi sleziny v těle má na starost vznikání a rozvádění vyživující esence, která má za úkol doplňovat a regenerovat organizmus. Prvek kov je představitel plic a má za úkol udržovat vnitřní čistotu, protože kov má přirozenost čistoty. Z vody se rodí život a ta vtahuje do sebe a uschovává. Prvek voda je spjatý s ledvinami, které proto v sobě uchovávají životní esenci a mají absorpční vlastnosti. Vztahy mezi pěti prvky, které reprezentují hlavní orgány, jsou v jejich činnostech propojeny při jejich výkonech, ale také se mezi sebou ovlivňují v případě chronických poruch. Každý hlavní orgán prostřednictvím své čchi přímo dále ovlivňuje stav a činnost určitých partií v těle, které opět vytvářejí pětice. Uvedeme si například hlavní orgán ledviny, k tomu párový dutý orgán močový měchýř, kosti to jsou jedna z pěti organických tkání, uši jako jeden ze smyslových orgánů a vlasy jako jedna z pěti povrchových částí těla.

 

Napsat komentář