Funkce orgánů a jejich vzájemné vztahy v rámci pěti prvků

Každý z pěti prvků má své určité vlastnosti a ty se přenášejí na příslušné orgány a tím určují jejich činnost.

Jedna z vlastností dřeva je, že zprůchodňuje a proráží cestu. Protože ke dřevu patří játra, tak plní ve vnitřním prostředí těla stejnou funkci, to znamená, že řídí propustnost a průchodnost. Povahou ohně je, že je horký a šlehá vzhůru. V těle oheň zastupuje srdce a srdeční jang zatepluje vnitřek těla. Vlastností země je plodit a vyživovat a to se děje pomocí sleziny, jejichž funkcí je z potravy vytvářet vyživující esenci a rozvádět ji po celém těle. Prvek kov je čisté přirozenosti a zastupují ho plíce, které mají funkci pročišťování, to znamená přijímat čistou čchi a vypuzovat starou a kalnou. Prvek voda je chladná a vlhká, klesá dolů a přijímá a uschovává do sebe. Tomuto prvku odpovídají ledviny, které v těle řídí vodu a její sestup dolů a dále v sobě uchovávají tělesnou esenci.

Aby orgány mohly pracovat ve vyváženém prostředí, musí se ve svých činnostech podporovat, doplňovat, kontrolovat a vládat mezi sebou. A právě v takovém prostředí se mohou projevit a uplatnit konstruktivní vztahy, vzájemné rození a vzájemné ovládání.

 

Vztah vzájemného rození se projevuje takto.

Dřevo rodí oheň, to znamená přeneseně, že dřevo jater podporuje oheň srdce. Jednou z funkcí jater je uschovávat krev a regulovat její množství, zatímco srdce řídí oběžné dráhy krve. Srdce může však tuto úlohu zastávat bezchybně jenom v případě, když játra odvádějí svoji práci také bezchybně.

Oheň rodí zem, oheň srdce zatepluje zem sleziny. Srdce řídí oběžné dráhy krve a slezina řídí tvorbu a oběh krve. Když je funkce srdce vyrovnaná, potom krev dostatečně vyživuje slezinu a ta bez poruch vykonává svoji funkci.

Zem rodí kov, to znamená, že zem sleziny podporuje kov plic. Jednou z funkcí sleziny je rozhojňovat a tvořit čchi a dopravit ji nejdříve do plic. Naopak úkolem plic je řídit oběh čchi po celém těle, ale to plíce mohou plnit jenom v závislosti na dobré práci sleziny.

Kov rodí vodu, kov plic vyživuje vodu ledvin. Funkce plic je pročišťovat přijímanou čchi a vypuzovat z těla kalnou a starou čchi. Funkce ledvin je čchi nasávat a uchovávat ji v podobě tělesné esence, ale správná funkce ledvin je závislá na dobré funkci plic.

Voda rodí dřevo, voda ledvin rozhojňuje dřevo jater. To znamená, že ledviny uchovávají tělesnou esenci, zatímco játra chovávají krev a jelikož tělesná esence se proměňuje v krev, tak z toho vyplývá, že činnost ledvin přímo ovlivňuje činnost jater.

 

Vztah vzájemného ovládání.

Tento vztah účinkuje takto, dřevo jater ovládá zem sleziny. To znamená podle známých vztahů, játra zabezpečují prostupnost těla a umožňují volnému proudění esence přepravované slezinou. Játra tak pomáhají odstranit případné její zahrazování.

Zem ovládá vodu, slezina ovládá ledviny. Čchi sleziny řídí přepravu látek po těle a také podporuje vylučování vody ledvinami a také brání stagnaci ledvin.

Voda ovládá oheň, čili ledviny ovládají srdce. Oheň, jang srdce šlehá směrem vzhůru, proto jej voda ledvin musí zchlazovat a stahovat dolů.

Oheň ovládá kov, to znamená, že srdce ovládá plíce, teplý jang srdce ohřívá čchi plic a brání ji, aby neklesala příliš dolů.

Kov ovládá dřevo, to znamená, že plíce ovládají játra. Jaterní jang má tendenci stoupat vzhůru a proti ní působí čchi plic, která klesá dolů. Takto mohou plíce regulovat přílišný vzestup jater.

Vzájemné rození a ovládání vedou k tomu, že žádný orgán nebude ani příliš oslabený, prázdný, ale ani příliš silný, přeplněný.

 

Napsat komentář