Použití pěti prvků v praxi.

Bez porozumění pěti prvkům je čínská medicína nemyslitelná. Pomocí Jin a Jang pochopíme nejzákladnější zákon existence. Pět prvků nám pomůže zjistit mechanizmy vztahů v lidském těle.

Objasníme si vnitřní i vnější propojení těla.

Pro činnost našeho organizmu je nejdůležitější činnost pěti hlavních orgánů, játra, srdce, slezina, plíce, ledviny. Tyto orgány si můžeme představit jako zhmotnění pěti prvků v těle včetně jejich vztahů. Pět hlavních orgánů kromě svých vlastních činností dále ovlivňuje a řídí i jiné části těla a proto organizmus působí jako vzájemně propojený celek. Hlavním orgánům přímo podléhají tzv. duté orgány, žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř. Dále spojuje pět organických tkání, šlachy a vazivo, cévy, svalstvo, pokožku a ochlupení, kosti. Pět smyslových vývodů, oči, jazyk, ústa, nos, uši a jejich stav se projevuje na pěti částech povrchu těla, nehty, tvář, rty ochlupení, vlasy. Z těchto souvislostí vidíme, že játra řídí šlachy a vazivo, jejich kondici ukazují nehty, srdce řídí žíly a jeho kondici ukazují tváře, slezina řídí svalovinu, čili maso, její kondici odrážejí rty, plíce řídí pokožku a jejich kondici ukazuje ochlupení, ledviny řídí kosti a jejich kondici poznáme z vlasů. Pokožka a ochlupení se rodí z kovu plic. Když je čchi plic dostatečná, pak je ochlupení a pokožka pevná a vláčná. Svaly a maso se rodí z prvku země sleziny. Když má slezina dostatek čchi, potom svaly jsou plné a mocné. Cévy a cévky se rodí s prvku ohně srdce, to znamená, když má srdce hojnost čchi, potom cévy a cévky jsou průchodné a vše prokrvují. Šlachy a blány se rodí z prvku dřeva jater, když je čchi jater dostatečná, šlachy a blány jsou dobře vyživovány a pružné. Kosti a dřeň se rodí s prvku vody ledvin. Když mají ledviny hojnost čchi, tak kosti a kostní dřeň jsou pevné a v dobrém stavu.

Vnitřní a vnější propojení organizmu.

Pět hlavních orgánů v lidském těle reaguje také na podněty zvenčí a hlavně na ty, které přináleží příslušnému prvku. Játra jsou ovlivňována jarním obdobím, větrným počasím, modrou a zelenou barvou, stravou kyselé chuti. Tyto vnější vlivy se přes játra přenášejí do vnitřního prostředí těla a ovlivňují tak zrak, šlachy a vazivo, šíji a přenášejí se i do citového života ve formě podrážděnosti, prchlivosti. Například i stav imunity souvisí s vyvážeností jater. Srdce je spojeno s letním obdobím, působí na něho horkost, potrava hořké chuti, červená barva. Stav srdce se promítá do stavu krevního oběhu a projevuje se na způsobu řeči a na náladách. Chronický smutek nebo naopak častá rozjásanost jsou impulzivně podmiňovány činností srdce. Slezina je spojena s pozdním létem, je citlivá na vlhkost, sladké chutě a žlutou barvu, její vyváženost a nevyváženost se promítá ve svalstvu a páteři, v zádumčivosti nebo naopak v jasném myšlení. Plíce jsou spojeny s podzimním ročním obdobím, reagují na sucho, ovlivňuje je pálivá strava a bílá barva, tyto vlivy se přes plíce promítají do nosu, pokožky, ramen ale podmiňují i sklony k častému zármutku, žalu a pláči. Ledviny jsou spojeny se zimním obdobím, a proto jsou citlivé na zimu, chlad, slanou stravu a černou barvu. S jejich stavem je spojen sluch, stav kostí, oblast kříže. V povaze člověka se stav ledvin projevuje na podléhání strachu a obavám, a zase projev dobré kondice ledvin je odolnost proti těmto stavům.

Vše si můžeme odvodit z tabulky pět prvků.

Napsat komentář