Určování diagnózy pěti prvky.

Určování diagnózy pohledem.

Lidské tělo je propojený celek a pochody uvnitř těla se projevují i navenek. Pozorováním těla z vnějšku můžeme rozpoznat stav vnitřních orgánů a tím pochopit i příčinu nemoci.

Pokud se stane, že onemocní některý vnitřní orgán, porucha jeho činnosti vyvolá příznaky, které se projeví na povrchu těla. Tyto příznaky jsou odlišné od normálního stavu. Dojde například ke změně barvy tváře, resp. jejích některých částí, změní se barva hlasu a charakter pulzu. Tabulka pěti prvků, je zobrazena v samostatné části tohoto cyklu nám ukáže, že každému prvku náleží jisté barvy, tóny, chutě, vnitřní hlavní orgány, kterými jsou opět řízeny příslušné další části těla. Proto na základě příznaků, které postřehneme, z okruhu kteréhokoliv z pěti prvků můžeme nemoc přiřadit ke konkrétnímu orgánu. Uvedu příklad, je-li nemoc provázena modravou tváří, chutí na kyselé, napjatým pulzem, podrážděností, tak všechny jevy jsou z okruhu prvku dřeva, tedy lze usuzovat na onemocnění jater. Druhý příklad, jestliže je tvář červená, máme sucho a hořkou chuť v ústech a zarudlou špičku jazyka, jde pravděpodobně nárůst srdečního ohně, protože tyto příznaky jsou všechny z okruhu prvku oheň.

 

Určování diagnózy podle pulzu. (Jak se prakticky stanovuje pulz a jeho hodnoty k čemu přiřadíme, o tom pojednáme později.)

Když budeme zkoumat pulz jater. Vnější příznaky jejich onemocnění jsou, úzkostlivé dbaní na čistotu, modravé zabarvení tváře, časté rozčilování. Vnitřní příznaky jsou pociťování se pohybující čchi nalevo od pupku, na omak je toto místo tvrdé a bolestivé. Další symptomy nemoci jater jsou otékání končetin, zaražené močení a bolesti při močení, potíže s vytlačováním stolice, časté křeče v končetinách. Máme-li tyto příznaky nemoci, společně s diagnostikovaným pulzem, jde o játra, nejsou-li tyto příznaky přítomny, tak se o onemocnění jater nejedná.

Když zkoumáme pulz srdce, tak se tento druh onemocnění projeví svými vnějšími příznaky, které jsou, červená tvář, sucho v ústech, časté propukání v smích. Vnitřní příznaky jsou pociťování hýbající se čchi nad pupkem, přičemž toto místo na omak je tvrdé a bolestivé. Další chorobné stavy jsou, bušení srdce, bolesti v oblasti srdce, pocity pálení v dlaních, žaludeční nevolnost. Jsou-li tyto příznaky přítomny společně s diagnostikovaným pulzem, tak jde o nemoc srdce. Nejsou-li přítomny, tak o nemoc srdce nejde.

Když zkoumáme pulz sleziny, vnější příznaky k tomu a její onemocnění jsou nažloutlá tvář, časté krkání, intenzivní přemýšlení, přebírání se v jídle. Vnitřní příznaky jsou pociťování pohybu čchi v pupku, přičemž toto místo je na omak tvrdé a bolestivé. Další chorobné stavy jsou pocit plnosti v břiše a nadýmání, špatné trávení, pocit plnosti v břiše, pocit těžkého těla. Bolest kloubů, zvýšená únava, ospalost, ochablost končetin. Jsou-li tyto příznaky přítomny společně s diagnostikou pulzu sleziny, pak se jedná o chorobný stav sleziny. Nejsou-li přítomny, pak se o onemocnění sleziny nejedná.

Když zkoumáme pulz plic, tak vnější příznaky při onemocnění jsou, bílá barva tváře, časté kýchání, častý pláč, podléhání zármutku, žalu, neveselým náladám. Vnitřní příznaky jsou pociťování pohybující se čchi napravo od pupku. Toto místo je tvrdé a bolestivé. Další stavy, které souvisí s onemocněním plic je dušnost a kašel, zimomřivost, časté horečky. Jsou-li tyto příznaky přítomny s diagnostikou pulzu plic, jedná se o chorobný stav plic. Nejsou-li přítomny, potom se o onemocnění plic nejedná.

Když zkoumáme pulz ledvin, tak vnější příznaky jejich onemocnění jsou, černé zbarvení tváře, podléhání bázlivosti a bezdůvodným pocitům strachu, časté zívání. Vnitřní příznaky jsou pociťování pohybu čchi pod pupkem. Toto místo je pak tvrdé na omak a bolestivé. Další příznaky jsou škytání, prudké bolesti v podbřišku, klesavé pocity v konečníku, řídká stolice, studená chodidla a lýtka a chlad postupuje v nohách směrem do těla. Tyto příznaky, když souhlasí se shodnou diagnostikou pulzu ledvin, tak se jedná o ledviny. Jestliže shodné nejsou, tak nejsou ledviny chorobné.

 

 

Napsat komentář