Vztahy mezi vnitřními orgány

Čínská medicína chápe lidský organizmus jako jednotný celek. Jednotlivé orgány mají v lidském těle své specifické funkce a součastně jsou mezi sebou propojené, vzájemně se ovlivňují a podmiňují. Každý z nich se také podílí na tvorbě, transformaci a cirkulaci čchi, krve, tělesných tekutin. Spoluurčuje jejich kvalitu a množství, a zpětně je jimi sám ovlivňován. Při onemocnění kteréhokoliv orgánů se nepromítá nemoc jenom na něj, ale šíří se potom z něho podle daných zákonitostí dále do těla.  Tyto poznatky jsou důležité pro pochopení chorobných procesů, podle kterých volíme metodu léčby. U pěti orgánů cang můžeme vypozorovat jejich propojenost u každého z nich se čtyřmi zbývajícími, ale také propojenost jako celku. Řídíme se vazbami mezi pěti prvky, které jsou přeneseny na příslušné orgány. Vše je v kapitole o pěti prvcích již podrobně popsáno ve vztazích vzájemného rození, ovládání, podmaňování a ponižování. V případě orgánů jsou první dva vztahy vyjádřením jejich fyziologické podmíněnosti a spolupráce, zatímco druhé dva vztahy představují patologické přesuny chorobných činitelů z orgánu na orgán. Toto však je jenom část základních principů propojení. Kromě toho každý z pěti orgánů cang, což jsou srdce, plíce, slezina, játra a ledviny vykonávají množství úkonů, které vytvářejí v těle podrobnější a komplikovanější vztahy. Objasnění vztahů a jejich vzájemné propojení mezi jednotlivými orgány cang je uvedeno na jednotlivých příkladech.

Napsat komentář