Vztahy mezi srdcem s ostatními orgány cang

Vztahy mezi srdcem a plícemi.

Srdce a plíce patří do oblasti horního zářiče s tím, že srdce řídí krev a cévy, plíce řídí dýchání a čchi a pomáhají srdci přepravovat krev a také jsou plíce dvoranou všech cév. Vztahy mezi těmito orgány se týkají především krve a čchi.

Krev je matkou čchi. Srdce řídí pohyb krve a spolu s krví cirkuluje po těle i čchi z plic. V plicích se smíchává vdechovaná čchi s esencí, která je vytvářena z trávené potravy, vniká do aorty a je roznášena po celém těle. Krev slouží jako dopravní médium pro čchi, pro její hustší jinové složky. Obrazně řečeno, kam se dostaví čchi, tam se dostaví i krev. V tomto vztahu je krev matkou čchi.

Čchi je generálem srdce. Čchi plic pomáhá srdci dopravovat krev. Její jangová složka pomáhá udržovat její cirkulaci, to znamená, že když se pohybuje čchi, hýbe se i krev a proto o ni mluvíme, že čchi je generálem krve.

Vzájemnost těchto dvou orgánů se projeví v případě chorobných poruch srdce, kdy dojde k narušení krevního oběhu. Narušený krevní oběh vyvolá blokování a proudění čchi plic, která se proto zahrazuje a stagnuje. Příznaky tohoto stavu se projevují jako pocity dušnosti a tlaku v hrudi. Nedostatečnost plicní čchi má vliv na cirkulaci krve, krev začne stagnovat a na těle se to projeví ve formě bušení srdce, pocitu nevolnosti v hrudi, zmodrání rtů.

Vztahy mezi srdcem a slezinou.

Srdce řídí oběh krve a slezina má na starost rození a ovládání krve. Vztahy mezi těmito orgány se proto projevují v oblasti tvorby krve a jejího oběhu.

Tvorba krve, její doplňování se děje za přispění sleziny, kdy její čchi přináší do srdce vyživující esenci z potravy. K tomu se přidává esence čchi vdechované plícemi a tím se krev neustále doplňuje a obohacuje. Proto se o slezině říká, že je zdrojem tvorby a přeměňování krve. Srdce, které má dostatek krve (jin) má dostatek i pohybu krve (jang), který následně podporuje jang sleziny. Ve spojitosti oheň rodí zem, je toto hybnou silou, která napomáhá transformaci stravy na esenci, která je zase následně potřebná pro tvorbu krve a ta je důležitá pro srdce.

Vzájemná spojitost srdce a sleziny se odráží v chorobných stavech těchto orgánů. Prázdnota čchi sleziny způsobí oslabení zdroje tvorby krve a to vede k nedostatku krve a čchi srdce. Takto vzniklá prázdnota srdce ještě více oslabuje slezinu. Oslabený srdeční jang nestačí doplňovat jang sleziny, potom oheň nerodí zem a vzniká prázdnota srdce i sleziny. Objeví se příznaky ve formě bušení srdce, nespavost, noční můry, sníží se chuť k jídlu a vznikne celková únava. Spouštěcím mechanizmem může být přílišné přemýšlení a stresování.

Pohyb krve v cévách je také výsledkem součinnosti srdce a sleziny. Čchi srdce je silou, která krev popohání, čchi sleziny působí jako ovládací činitel toku krve a brání jejímu vylévání mimo žíly. Z těchto důvodů, onemocnění jednoho nebo druhého orgánu má dopad na krevní oběh a zpětně, poruchy krevního oběhu se promítají jako chorobné stavy orgánů srdce a sleziny.

Vztahy mezi srdcem a játry.

Srdce řídí krev a játra krev uschovávají. Srdce se řídí intelektem a na játra působí celkové duševní rozpoložení, takže u těchto dvou orgánů se do regulování krve promítá i duševní život.

Řízení krve probíhá tak, když srdce má dostatek krve, pak játra mají co uchovávat a jaterní jang dobře zajistí vnitřní průchodnost organizmu a nebrání stagnování krve po těle a umožňuje její plynulé navracení do srdce. Játra v harmonickém stavu regulují množství krve a ta je rozváděna podle potřeby do těla. Stav v těle, kdy je nedostatek krve srdce se přenáší negativním způsobem na játra a způsobuje v nich prázdnotu krve. V tomto případě játra nemají co uschovávat a to vyvolá jejich chorobné poruchy. Nárůst jaterního jangu v důsledku suchosti jater způsobí prázdnotu srdce a ta se projevuje bušením srdce, nespavostí, sníženou chutí k jídlu, únavou, pocitem sucha v očích, dřevěněním končetin a u žen menstruačními poruchami.

Ovlivňování psychiky způsobuje srdce, které potřebuje ke své dobré činnosti dostatek čchi krve. Aby toto bylo umožněno, je předpokladem k tomuto stavu dostatek krve srdce a jater a volný pohyb krve a čchi po těle. Toto řízení prostupnosti zajišťují právě játra a vyváženost jinjangové energie obou orgánů je na tom závislá. Přiměřené množství jinové krve dokáže udržet oheň jang a jejich čchi, v přijatelné míře, a psychická rovnováha tím zůstává v harmonii. Když dojde ke ztrátě této vyváženosti, která je způsobena většinou nárůstem jangu v důsledku nedostatku jin, tak se to promítne do psychiky pocity nervozity, podrážděnosti, roztržitosti a prchlivosti.

Vztahy mezi srdcem a ledvinami.

Srdce v důsledku svého umístění v horní části trupu mají příslušnost k prvku oheň a ledviny ve spodní části trupu přináleží k prvku voda. Proto srdce a ledviny jsou ve vztahu ohně a vody, jangu a jinu.

Vlastností jinu je vystupovat vzhůru a vlastností jangu je sestupovat dolů v zájmu zachování rovnováhy. To znamená, že oheň srdce musí klesat k ledvinám a zahřívat vodu jin ledvin a voda ledvin musí vystupovat vzhůru k srdci, aby svlažovala oheň jang srdce a nenechala ho příliš rozpálit. Tento proces zabezpečuje rovnováhu mezi srdce a ledvinami a tím vyrovnanost mezi jangem a jinem v celém těle, ale i mezi těmito dvěma orgány samotnými.

Propojenost srdce a ledvin se při narušení rovnováhy projeví tak, že při prázdnotě jin ledvin, tyto nemohou již tak dobře doplňovat srdce, a proto dojde k nárůstu srdečního ohně. Na těle se to projeví afty na jazyku a v ústech, pocitem sucha v ústech, pálení v dlaních a na chodidlech. Nedostatek jangu srdce zase vyvolá oslabení jangu ledvin. Tím se vyvolá nedostatečná transformace jin ledvin a nepřiměřené ochlazování vody v ledvinách. Svým chladem pak dusí oheň v srdci a vznikají příznaky, které se projevují jako silné bušení srdce, lapání po dechu, vodnaté opuchliny.

Existuje noční i denní nespavost spojená se srdeční podrážděností. To má souvislost s propojením mezi srdcem a ledvinami. Pokud člověk nemůže spát v noci, jedná se o to, že srdce se nepropojuje s ledvinami. Když člověk nemůže spát ve dne, tak se ledviny nepropojují se srdcem. Pokud vznikne případ, že člověk nemůže spát v noci ani ve dne, tak se srdce a ledviny nepropojují vzájemně. Toto propojení mezi těmito orgány se ztrácí z důvodu, že srdce je moc horké a ledviny moc zchlazené. Pak se stane to, že srdce oheň, jeho žár pouze stoupá a nedokáže prorazit cestu dolů do příliš chladných ledvin. Ledviny jsou voda a jsou-li příliš zchlazené, tak působí jenom dolů a nedokážou vzhůru prostoupit oheň srdce. Když přistoupíme k léčbě tohoto případu, tak musíme docílit zavedením léčebných metod takový stav, aby horkost srdce přestala být tak horká a chlad ledvin přestal být tak studený. Tím se oheň a voda umírní ve svých radikálních reakcích, vzájemně se přitáhnou a dojde k harmonizaci.

Vzájemná tvorba krve a esence probíhá tak, že krev je doplňována v srdci a ledviny uschovávají esenci, která je zdrojem tvorby krve. Krev a esence jsou základní substance, které jsou potřebné pro zachování života. Jedna bez druhé nemohou existovat, vzájemně se jedna v druhou přeměňují a představují pojítko mezi srdcem ledvinami.

Srdce i ledviny se velkou měrou podílejí na vytváření duševního života. Srdce je sídlem ducha a je řídící silou psychiky. Ledviny uschovávají esenci, z níž se tvoří dřeň, a její akumulací vzniká mozek. Mozek je sídlem prvopočátečního kosmického lidského ducha. V ledvinové esenci se uchovává substanční základ tělesného ducha. Mozek i tělesný duch je vázaný na čchiovou krev, jejíž tvorba závisí na funkci srdce a na ledvinách. Z tohoto důvodu se nedostatečnost krve srdce a nedostatečnost esence ledvin přenáší do psychiky jako nespavost, zapomnětlivost, závratě, nesoustředěnost.

2 komentáře u Vztahy mezi srdcem s ostatními orgány cang

  1. zi.ja napsal:

    Na silnou menstruaci si připravíme ze stejných dílů, nať truskavec ptačí, nať kokoška pastuší tobolka, nať kontryhel obecný, nať řebříček obecný. 3 čajové lžičky směsi spaříme asi 2 min. ve 250 ml vody a scedíme. Čaj pijeme chladný 2 x denně, alespoň 3 týdny. Po této době se menstruace uprví společně s tělesnými pochody. Pokud by nějaký problém přetvával, tak se znovu ozvěte. Přeji pevné zdraví, Honza

  2. Hana Chudárková napsal:

    Toto je úžasně propracovaný systém…Dávno vím,že všechno má svůj důvod.Že stav těla a duše se vzájemně ovlivňují.Snažím se sice nějak se se vším vyrovnat,ale i když vím,jak se tělo chová,absolutně neumím zorientovat se v této problematice.Já už roky trpím problémem silné menstruace.A také se přidaly potíže se zažíváním,někdy bolesti hlavy,únava,pocit vyhoření.Dočetla jsem se,že to může být nedostatečnost jin ledvin..nevím…a poprosila bych o radu,čím si pomoci,jak se třeba stravovat,někdo radil sezamové semínko…Moc děkuji za případnou radu.S úctou Hana.

Napsat komentář