Vztahy mezi játry a ostatními orgány cang

Vztahy mezi játry a slezinou.

Játra řídí vnitřní průchodnost a uskladňují krev, slezina řídí přepravu a přeměnu esence potravy a rození a ovládání krve, to znamená, že vtahy mezi těmito orgány se týkají trávicího procesu a krevní tekutiny.

Proces trávení zabezpečují játra vnitřní prostupností a sekrecí žluče podporují slezinu a žaludek při trávení. Při dobrém chodu těchto procesů čchi slezina nestagnuje a řídí vzestup esence potravy. Žaludeční čchi klesá dolů a s ní i trávená potrava, která se nesráží. Tento vztah se nazývá, zem se stává prostupnou po získání dřeva. Játra díky slezině získávají potřebnou esenci pro svou činnost a tím i dostatek krve což je potřeba zase k dobré průchodnosti. Při narušení rovnováhy mezi těmito orgány postihnou chorobné poruchy játra i slezinu. Zhoršení průchodnosti způsobení oslabením jater vede k zahrazování čchi sleziny. To se projeví bolestivým tlakem pod žebry, nadýmáním a poruchami trávení. Prázdnota čchi sleziny způsobí oslabení přepravní funkce a z tohoto důvodu ve středním zářiči budou stagnovat tekuté složky a jejich akumulací se bude produkovat vlhká horkost, která v konečném důsledku zahradí játra a zablokuje průchodnost. Může také blokovat i sekreci žluče do žlučníku a tak se tok žluče přesměruje do krve a tím způsobí onemocnění žloutenkou.

Krev je uschovávaná játry a ty regulují její množství. Slezina je zdrojem krve a její esence má na starost jí udržovat ve vymezených drahách, cévách. Když játra udržují vnitřní průchodnost, pak slezina řídí cirkulaci krve, játra mají dostatek krve při potřebném množství esence sleziny. Proto zdravá slezina je předpokladem toho, aby játra měla co uchovávat a regulovat. Stejně tak zdravá játra jsou zase podmínkou rození a ovládání z pozice sleziny. Při chorobných stavech, kdy čchi sleziny je prázdná, snižuje se tvorba krve a játra budou trpět nedostatkem krve. Příznaky tohoto stavu vyvolají závratě, mžitky před očima, rozmazané vidění, u žen menstruační poruchy. Nedostatek krve jater oslabuje jejich funkci řízení prostupnosti a to se projeví na trávicí činnosti a na tvorbě nové krve.

Vztahy mezi játry a ledvinami.

Játra a ledviny jsou zásobárnami krve a životní esence, které jsou pro život nepostradatelné. Tyto dvě položky se navzájem vytvářejí a doplňují a v čínské medicíně se o tom praví, že játra a ledviny mají společný původ. Vztah těchto dvou orgánů je vztahem mezi krví a esencí.

Vzájemná tvorba esence a krve vychází z toho, že esence se transformuje na krev, proto krev je podmíněna dostatečnou esencí z ledvin. K této činnosti je na druhé straně třeba neustálý přísun krve do ledvin, protože část z ní je přeměňována na esenci, kterou tím doplňuje, proto esence a krev mají společný původ. Do tohoto vztahu ještě vstupuje slezina a žaludek, protože jak esence, tak i krev nemohou existovat bez substance vytvářené potravou. Tato spojitost se odráží i na případných chorobných stavech. To znamená, že nedostatečná esence z ledvin způsobuje nedostatek krve jater a nedostatek krve zase sníženou esenci z ledvin. Tato oboustranná prázdnota vyvolává další onemocnění jako závratě, zatmění před očima, hučení v uších, návaly pocení, zapomnětlivost, u žen menstruační poruchy, u mužů poluce.

Vztah mezi jin jater a jin ledvin vychází z toho, že jin ledvin je základ všech tekutých jinových složek v organizmu. Tato jin je potřebná k udržení rovnováhy jin-jangu v samotném orgánu ledvin, dále se promítá do udržení harmonie čchi jater. V rámci pěti prvků se jedná o vztah, voda rodí dřevo a také o vztah, matka-dítě, protože voda (ledviny) je matkou dřeva (játra), nebo se to dá vyjádřit tak, že voda může svlažovat dřevo. Když ledviny nemají dostatek jinové esence, tak vznikne chorobný vztah, kdy voda nesvlažuje dřevo. Pro tento vztah je typický nárůst jaterního ohně a tento oheň ještě více vysušuje jin ledvin a způsobuje ještě další potíže, jako závratě, hučení v uších, ochablost v pasu a kolenou.

V léčbě postupujeme tak, že játra mají spíše tendenci plnosti, což značí v tomto případě nadbytek jangu a ledviny zase mají náklonnost být prázdné, což v tomto případě jde o nedostatek esence, proto ledviny jsou ve většině případů doplňovány a játra zase častěji vypouštěna. Dřevo východu nebývá prázdné a nesmí se doplňovat, proto játra jsou doplňována tak, že se doplňují ledviny. Voda severu nebývá plná a nesmí se vypouštět, proto ledviny se vypouštějí tím, že se vypustí játra.

Vedle jinového vztahu mezi játry a ledvinami je důležitý i vztah jangu mezi těmito orgány, který by neměl být příliš silný, což nastává u jater, ale ani příliš oslabený, což zase nastává u ledvin. Jejich jang společně s ohněm ming-menu podporuje jang srdce a je považovaný za jeden z nejdůležitějších v těle.

Vztah průchodnosti a zadržování je v játrech, která zajišťují celkovou potřebnou průchodnost vnitřního prostředí těla. Ledviny zase řídí zadržování a uchovávání. Tyto procesy jsou protikladné, ale vzájemně se korigují a podmiňují. Při dobré průchodnosti jater, ledviny správně řídí zadržování a vydávání a jejich dostatečná zadržovací schopnost reguluje přílišnou prostupnost. Fyziologicky se tento vztah projevuje především na stavu menstruace u žen a výronu semene u mužů.

Napsat komentář