HÓ OPONOPONO


Je to starodávné havajské učení, kde se jedná o nalezení vlastního Já a pomocí Hó oponopono, dokážeme vylepšit či napravit chybu. V havajštině Hó o – znamená příčinu a ponopono – je dokonalost.


Metoda je postavena na vnitřním očistění sama sebe. Provádí se vyslovením formulek, kde se přitom obracíme k Božství. Je důležité pro toho, kdo se chce očistit, aby pracoval na sobě trvale a denně po dobu i několika hodin. To je různé podle toho, jakou intenzitu v očistění chceme dosáhnout a jak rychle. Hó oponopono není žádná rychloléčba, nějakou dobu to trvá a k tzv. probuzení může dojít kdykoliv, nezáleží na situaci, ale na našem vnitřním stavu. Všechno začíná a končí krásnými slůvky – miluji tě.


Klíčem k vlastní totožnosti je také tzv. rodina, kde dítě reprezentuje podvědomí, matka vědomí a otec nadvědomí. Když je tato vnitřní rodina v souladu, nacházíme se v harmonii s Božstvím a při nastolení rovnováhy začíná proudit život. Jediné co se zde vyžaduje, že si budeme všímat problematických zážitků na fyzické, mentální a emocionální úrovni. Když je zaznamenáme, začneme je okamžitě čistit formulkami, které opakujeme donekonečna za sebou.


Druhá možnost je, že se budeme očišťovat motlitbou, která je v rámci techniky Hó oponopono přesně stanovena.


K očistění se také používá slovo Hawai.


Ha – znamená inspirace, dech, wai – znamená voda i božství


Jenom v nule může mysl sloužit buď inspiraci, nebo k tomu co se nám honí v mysli a to je vzpomínka. Když vymažeš vzpomínku, pak existuje pouze inspirace a budeš na ni reagovat bez zapojení rozumu. To je vše. Proto, abys žil v nulovém stavu, musíš nechat odejít všechny vzpomínky.


Musíme se očisťovat ve vztahu ke všemu co vidíme v druhých, neboť to co vidíme v nich, je také v nás. To je podstata havajské techniky Hó oponopono. Neexistuje nic vně, vše je uvnitř nás. Cokoliv prožíváme, prožíváme uvnitř sebe. Vytváření vlastní reality se děje nevědomě bez našeho vědomého poznání nebo ovládání. Proto můžeme myslet pozitivně celý život a přesto budeme na mizině. Vědomá mysl není ten, kdo tvoří. To co se nám stane, není naše vina, ale naše zodpovědnost, patří sem i to co dělají, říkají nebo si myslí druzí a objeví se to v našem životě. Když přijmeme úplnou zodpovědnost za vše, co se objeví v našem životě, pak se nás týkají všechny problémy druhých lidí, kteří nás vyhledají. To znamená, cokoliv potkáme, můžeme uzdravit. Čím více léčíme co se děje, o to více se ladíme na zdroj. Láska přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji. Vyslovením slůvek miluji tě, otevíráme bránu k prožití božství.


Záměr sice funguje a přináší výsledky, zatímco inspirace přináší zázraky a teď záleží na tom, čemu dáme přednost.


Hó oponopono vyžaduje plnou účast Božské inteligence, na kterou se s touto technikou dokážeme napojit v harmonii nadvědomé mysli, vědomé mysli a podvědomí, které společně utvoří jednotu.


Vlastní Já – je tvořeno čtyřmi prvky. Božskou inteligencí, nadvědomou myslí, vědomou myslí a podvědomou myslí, Základ je prázdnota a nekonečno s dokonalou reprodukcí Božské inteligence.


Božská inteligence – tvoří vlastní Já a inspiraci. Přetváří vzpomínky v prázdnotu.


Nadvědomá mysl – dohlíží na vědomou a podvědomou mysl. Vyhodnocuje žádosti tvořené vědomou myslí, adresované Božské inteligenci a provádí na nich příslušné změny. Není zatížena vzpomínkami, které se přehrávají v podvědomé mysli, je vždy v jednotě s Božským Stvořitelem.


Vědomá mysl – má dar vlastní volby. Mohu se rozhodnout, zda dovolím neutichajícím vzpomínkám, aby řídily vědomou i podvědomou mysl, anebo dám popud k jejich rozpuštění pomocí nepřetržitého procesu Hó oponopono. Mohu požádat Božskou inteligenci, aby mě vedla.


Povědomá mysl – Podvědomá mysl je úložištěm všech nashromážděných vzpomínek od počátku stvoření. Je místem, kde jsou zážitky zažívány jako přehrávané vzpomínky nebo inspirace.


Princip působení této metody je v dokonalém očištění léčitele, který svoji čistotou působí na své okolí včetně léčení nemocných, napravení psychiky, na snížení nadváhy, na příliv financí, na prodej zboží atd., ale protože myšlenky přicházejí stále nové a nové, tak je třeba stále je čistit a čistit. Pak se dostaví úspěchy.

Napsat komentář