Frekvenční generátor Super Ravo Zapper

Frekvenční terapie pomocí přístroje Super Ravo Zapper či Plazmového generátoru ničí choroboplodné mikroorganismy uvnitř lidského těla bez jakýchkoliv negativních účinků na lidský organismus. Frekvence vysílané lidským tělem se pohybují mezi 1,52 do 9,46MHz. Frekvence patogenů se pohybují od 1Hz-900KHz (plísní, virů, bakterií, nebo roztočů a hlístic, na tyto frekvence je nastaven Zapper). Mezi frekvencí lidských buněk a frekvencí patogenů je veliká mezera řádově tří nul. Lidské buňky – M (mega) 1000000 a patogeny – K (kilo) 1000. Tato mezera zajistí více jak dostatečnou ochranu lidských buněk před poškozením, nehledě k tomu, že  lidské buňky jsou také mnohem pevnější než patogeny.  Systém rezonance je zkoumán již od dob Nikoly Tesly a nikdy nebyly shledáný v tomto způsobu ošetření škodlivé účinky na lidský organiozmus. Tyto cíleně zaměřené kmity (frekvence) rozkmitají obal (membránu) mikroorganismu , ta nevydrží zvyšující se kmitání a praskne, tím dojde k usmrcení mikroorganismu. Tímto způsobem se tak můžete zbavit např: papilomavirů, salmonely, plísní, kandidy, streptokoků, parazitů a dalších patogenů. Určitými frekvencemi lze také podpořit lymfatický systém, játra, ledviny a pod.

a) aktivuje imunitní systém
b) aktivuje proudění lymfy a tok krve
c) zabíjí viry a bakterie
d) zabíjí prvoky a raná stádia parazitů
e) poměrně rychle tlumí bolest
f) řeší periferie, kam se léky nedostanou
g) řeší neřešitelné, těžko vysvětlitelné
h) celkově urychluje hojení a léčení čehokoliv

Cena přísrtoje Supper Ravo Zapper:  13.499,-Kč
K přístroji od nás ZDARMA dostanete:

  • Podrobný návod a vysvětlení jak používat přístroje v praxi.
  • Nožní nerezovou elektrodu pro zvýšení účinnosti a zapojení dolních končetin.
  • Knihu „Léčba rakoviny, která fungovala“ a „Revoluce v léčení nemocí“
  • Knihu od Royal Raymond Rife „Seznam ověřených léčebných frekvencí“
  • Zaškolení k obsluze a programování na počítači, včetně softvérů.
  • Seznamy frekvencí cca 2.000 patogenů z posledních výzkumů ve světě.
  • Překlady uváděných Latinských názvů a diagnóz s podrobnými komentáři.
  • Zdarma 1x diagnostiku na Oberon Titanium Quantum v našem centru zdraví.

Zapper Technology