Plazmový generátor – RPZ 15

Plazmový Generátor RPZ 15 slouží k harmonizování organismu, likvidaci patogenů, agresívních kmenů bakterií, plísní a virů.

Plazmový Generátor RPZ 15 proniká i do dutých orgánů a cíleně likviduje druh mikroorganizmu, který mu je naprogramovaný.

Metoda použití Plazmového Generátoru
Plazmový Generátor využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí dle poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního ničení mikroorganismů – Dr. Royala Raymonda Rifa.


 

Plazmový Generátor  – Nejčastější otázky:

Jak určíte moji nemoc?
Před působením plasmového generátoru si Vás nejprve důkladně proměříme přístrojem Oberon, který vaši chorobu odhalí.

Plazmový Generátor ničí bakterie a viry, nepoškodí také lidské buňky?
Buňky lidského těla mají oproti virům a bakteriím několikasetnásobně pevnější membránu (obal), takže se jim nic nestane ani při působení jejich vlastní frekvencí. Je to sice vůči virům trochu nespravedlivé, ale pro nás velmi užitečné.

Proč už dávno není plasmový generátor v nemocnicích?
Jednoduše zejména proto, že některým vlivným lidem z farmacie se to nehodí. Druhý, i když méně významný, důvod je ten, že je potřeba ověřit nalezené frekvence pro rozsáhlé množství patogenů.

Proč je frekvencí pro konkrétní nemoc více?
Ze dvou důvodů. Jednak konkrétní onemocnění nemusí vyvolávat pouze jeden mikroorganizmus a dále pak s postupující dobou mohou některé viry mutovat a tak měnit i vlastní rezonanční frekvenci.

Když na sebe nechám působit všechny frekvence, budu úplně zdráv?
Není to tak jednoduché. Musíte si uvědomit, že frekvenční rozsah není malý a s uvážením toho, že nastavení je možné až v tisícinách Hz a každá z frekvencí by měla působit přibližně 3 minuty, vychází doba takové kůry na necelých jedenáct let nepřetržitého působení! Druhá věc je, že působení danou frekvencí by se mělo po pár dnech opakovat. V neposlední řadě je zde fakt, že by odplavení velkého množství odpadu neutáhla vaše játra.

A nemohu použít vlastní kmitočtový generátor?
To byste mohli pouze za několika předpokladů. Měli byste generátor s přesností na tisícinu Hz s adekvátní časovou a teplotní kmitočtovou stálostí, možností nastavení tvaru výstupních impulsů a vyzařovaného výkonu, kvalitní skleněnou trubici naplněnou vzácnými plyny v přesném poměru, praxi v práci se seznamem léčebných frekvencí a to zejména ve vhodnosti jejich kombinace.

Jaká je doba působení plazmového generátoru?
Různá. Záleží na počtu frekvencí, které se vztahují ke konkrétní nemoci.

Co je to rezonance?
Často se v praxi uvádí příklad s operním zpěvákem, který určitým tónem rozkmitá sklenici a ta po nějaké době praskne. Podobně to funguje i v tomto případě s mikroorganizmy. Zde však nejde o rozkmitání zvukovými, ale EM vlnami. Praktičtější pro vysvětlení rezonance může být například pružina, na které je zavěšen nějaký předmět. Nejprve za předmět zatáhneme a pustíme. Ten začne díky pružině kmitat s určitou frekvencí. Když nebudeme nic dělat, kmitání se časem zastaví. Budeme-li ale dodávat předmětu impulzy ve frekvenci rovné frekvenci kmitů (v bodě maximálního natažení) a tyto budou dostatečně silné, rozpětí kmitání se bude zvětšovat, až například dojde k prasknutí pružiny.

Jak se dostanou vlny až do těla k patogenu?
Elektromagnetické vlnění dokáže procházet lidským tělem. Obzvláště na takto nízkých kmitočtech mu to nedělá žádné potíže a tělo zde způsobí jen nepatrný útlum vln.

Jedná se o prověřenou metodu starou několik desítek let, kdy se nemocný jedinec vystaví elektromagnetickému záření (pozor! NEJEDNÁ se o škodlivé gama záření) o určitých frekvencích a tím dojde ke zničení škodlivých patogenů. Celý proces léčby je neinvazivní a tedy bezbolestný. Probíhá tak, že se usadíte (u nás například do pohodlného křesla) a necháte na sebe po stanovenou dobu generátor působit. Při tom můžete dělat prakticky cokoliv a jedinou podmínkou zde je držet se v dosahu působení.

 Plazmový generátor – RPZ 15 zakoupíte v e-shopu

 WWW.PRO-ZDRAVI.NET